Home » 2016 » december

Monthly Archives: december 2016

Vad säger Guds religion om personer med funktionshinder?

Den 3:e december är allmänt känd som den internationella handikappdagen, Internationella dagen för personer med funktionshinder eller Internationella dagen för handikappade. På den dagen arrangeras det seminarier och aktiviteter för handikappade i Sveriges största städer och politiker och invånare informeras då mycket om funktionshindrade människors situation. Islam har vid flera tillfällen betonat på vikten av att hjälpa de som har funktionsnedsättning ...

Read More »

Det är ett stort samhällsproblem att muslimer blir diskriminerade i samhället idag

Den 11 november arrangerade Diskrimineringsombudsmannen (DO) en kunskapskonferens om diskrimineringen av muslimer i ljuset av etnisk profilering. Efter konferensen träffade vi Lovisa Strömberg som är ställföreträdare för DO och chef för utvecklingsenheten på DO. Kan du berätta om dagens konferens? ”Vi har jobbat med diskriminering om muslimer som ett prioriterat område för myndigheten under flera år. Bakgrunden är att vi ...

Read More »

Profeten Muhammeds (fred vare med honom) karaktär

Den siste och utvalde Profeten Muhammed (fvmh) är väldigt känd för sin enastående karaktär. Utan den hade han aldrig kunnat vinna människornas hjärtan världen över. Vi kommer nu att kortfattat gå igenom Profeten Muhammeds (fvmh) moraliska karaktär och hans historiska meriter. Den Helige Profeten (fvmh) var känd för sin pålitlighet bland folket i Hijaz innan Bi’that (utnämning för profetskap), på ...

Read More »

Profeten Jesus, Marias son (fvmd)

Hans Excellens Jesus, Marias son (fvmd) och Guds store profet, föddes i Betlehem, Palestina den 24 december år 0, alltså 622 år innan Profeten Muhammeds (fvmh) utvandring. Men det exakta datumet för profeten Jesus (fvmh) födelse är inte säkert och det finns olika åsikter om detta. Med anledningen till att det snart är nyår i Sverige och Hans Excellens Jesus ...

Read More »

Vad är integration?

Begreppet integration kan knappast vara främmande för någon i Sverige. Emellertid förefaller det inte finnas någon konsensus om vad begreppet betyder. Medan vissa talar öppet om krav på assimilation, använder andra begreppet integration för att syfta på assimilering. Därmed torde det också vara uppenbart att integration inte är detsamma som assimilering. Assimilation syftar på en process där något förlorar samtliga ...

Read More »

Imam Sadiq (fvmh) – shiamuslimernas 6:e Imam

Den 17 december 2016 motsvarar den 17 Rabi’ al-Awwal år 1438 e.h. som är födelsedagen för Profeten Muhammed och Imam Jafar Sadiq (fvmd). Imam Sadiq (fvmh) är shiamuslimernas sjätte Imam och är speciellt känd för att vara rik på kunskap och att ha undervisat tusentals elever i Medina. Abu Hanifa, ledaren i sunnimuslimernas Hanafi-skola, sa följande om Imam Sadiq (fvmh): ...

Read More »

De ger mig vägledning i livet

I det första nummret av skriften Budskapet har vi valt träffa en trevlig kvinna, en dam som valde att följa Ahl al-Bayts väg för att närma sig till sin Skapare. Vi frågade Kawthar Ben Boujemaa, 41 år från Stockholm om hennes val om att välja Profeten (frid vare med honom) och hans hushåll som förebilder och hur detta har påverkat ...

Read More »

Imam Hassan Askari (fvmh) – shiamuslimernas 11:e Imam

Vi beklagar sorgen för Imam Askaris (fvmh) bortgång som infaller den 8:e december i år! Han (fvmh) är shiamuslimernas 11:e Imam och är far till vår tids Imam, Imam Mahdi (fvmh). Han informerade därmed alla shiamuslimer om sin sons mirakulösa födelse, som skedde i stor hemlighet p.g.a. livshotande omständigheter. Imam Hadi (fvmh), Imam Askaris noble far, och hans ättlingar tvingades ...

Read More »

Ur Rosengården av poeten Saadi 1

29:e berättelsen: En wazir (minister) gick till Dhul-Nun (en egyptisk sufist) och bad om hans välsignelse och sade: ”Jag betjänar kungen dag och natt, i hopp om någon godhet från honom, och fruktar hans vrede”. Dhul-Nun grät och sade: ”Om jag har tjänat Gud såsom du har fruktat kungen, skulle jag uppgå i de rättmätigas antal.” Om det inte fanns ...

Read More »

Redaktionen (December 2016)

Det är nu många år som Imam Ali (frid vare med honom) Islamic Center med dess aktiviteter funnits och även vidhållit en respektabel ställning bland shiamuslimer och följare av Ahl al-Bayt (fvmd). Centret betonar vikten av att följa islams läror, att integreras i det svenska samhället samt att följa svensk lag. Detta har alltid framhållits regelbundet av centrets tjänstemän. Under ...

Read More »