Home » Ahl-albayt (frid vare med de) » 01. Imam Ali (fvmh)

01. Imam Ali (fvmh)

Mordet på Imam Ali (fvmh), Ibn Muljam och det förgiftade svärdet

Vid gryningen på fredagen den 19:e av månaden Ramadan år 40 e.h. (25 januari år 661 e. Kr.) inträffade en stor tragedi som skakade muslimerna. Denna tragedi planerades och utfördes av Abd al-Rahman ibn Muljam al-Muradi (må Gud förbanna honom) i Kufas moské. Efter Siffin-kriget upplevde Kharijiterna att Imam Ali (fvmh) hade varit för snäll mot Muawiyah så de bestämde ...

Read More »

Imam Ali (fvmh) som förebild för dagens gifta män

”Om det vore så att Ali inte hade blivit skapad, så hade det inte funnits någon lämplig att bli Fatimas make.” – Den Heliga Profeten Muhammed (fvmh & hf) En kvinna som Fatima Zahra (fvmh), Profeten Muhammeds (fvmh & hf) dotter, med dess höga ställning och karaktär, var den som Gud älskade och som Han var nöjd med. En man ...

Read More »