Home » Artiklar

Artiklar

Okunskap om shiaislam i svenska religionsböcker

I svensk skola ska den kunskap som förmedlas vila på vetenskaplig grund. Skolan ska också vara icke–konfessionell, det vill säga att det inte får förekomma några religiösa inslag. I Sverige ska det undervisas om religion, inte i religion. Lärare, oavsett livsåskådning, måste därför förhålla sig neutral till de religiösa och sekulära livsåskådningar som ingår i ämnet religionskunskap. Med ökad kunskap ...

Read More »

Ur Rosengården 16 – Ur åkallan (dua) som reciteras under månaden Ramadan:

O Gud, ge gravens folk fröjd, O Gud, ge alla fattiga välstånd, O Gud, mätta alla hungriga, O Gud, kläd alla klädlösa, O Gud, återgälda alla skuldsattas skulder, O Gud, bota alla sjuka, O Gud, avlägsna vår fattigdom med Din rikedom, O Gud, förändra vårt sorgliga tillstånd med Ditt vackra tillstånd, O Gud, återgälda våra skulder och befria oss från ...

Read More »

Itikaf – En spirituell resa mot Gud, som måste upplevas!

Guds Sändebud (Gvmh) har sagt: ”Alla tidigare synder kommer att bli förlåtna för den person som isolerar sig själv (i moskén under Itikaf) i sann tro och hopp (om Guds belöning).” (Kanz al-Ummal, hadith 24007) Snart anländer den tid som varje troende muslim, som söker närhet till Gud, måste ta vara på. Det är ankomsten av månaden Rajab och den ...

Read More »

Hälsohörna 3 – Syster, glöm inte vitamin D!

Del 2: Vitamin D brist Den andra delen av artikelserien om Vitamin D diskuterar vitamin D brist. I första delen diskuterade vi vikten av vitamin D i normala kroppsfunktioner, däribland kalk absorptionen från kosten, benmineralisering och skelettväxt, samt skelettmuskulaturens funktion. Brist i vitamin D kan leda till problem i ovan huvudområden, men i synnerhet benmineraliseringen. Långvarig brist av vitamin D ...

Read More »

Religiösa mer omtänksammare än andra

I en forskningsstudie som gjorts i Turkiet har man frågat 550 studenter hur de skulle fördela resurser efter ett skeppsbrott, där man antog att två människor (Friday och Robinson) blir strandade på två närliggande öar med 12 fruktplantor vardera. Studien utgick från scenariot där Robinsons villkor var att han kunde skörda 20 frukter per träd, men hade möjlighet att simma ...

Read More »

Månaden Rajab, en chans för Guds vänner

Månaden Rajab är såsom månaderna Shaban och Ramadan en väldigt värdefull islamisk månad. I islamiska traditioner har denna månad betonats och rekommenderats på sådant vis att månaden Rajab kallats för ”Guds hus månad”, eftersom Guds barmhärtighet flödar över tjänarna i den. Därmed lämpar det sig att troende människor ber Gud om förlåtelse i denna månad. Profeten Muhammed (Gvmh) sa: ”Rajab ...

Read More »

Lyckans hörna 4 – Vinn så mycket du kan under guldåldern

Mycket talar för att senare tonår är vår guldålder, där vi under varje stund kan vinna stora skatter och god personlig utveckling som vi vid ålderdom inte ens kan drömma om. Under tonåren när förnuftet och kroppen börjar snabbt blomstra står den unga människan framför många utmaningar. Nu börjar flickan eller pojken intresserar sig för frågor som gäller existensen. Vem ...

Read More »

Ingvar Kamprad (1926-2018) – Ikeas grundare

Feodor Ingvar Kamprad föddes i Pjätteryd i Älmhults kommun år 1926. Han växte upp på traktens största gård och hans farfars far var en förmögen godsägare ifrån Tyskland med släktband till rikspresidenten Paul von Hindenburg. Det var hans farfar som invandrade till Sverige med fru och tre barn år 1896. Ingvar Kamprads moder drev en stor diversehandel i Älmhult, så ...

Read More »

Behovet av giftermål – ur islams synvinkel

I det förra numret skrev vi om vikten av giftermål i islam. Vi sa även att den stora vikten som islam ger till giftermål är p.g.a. spirituella och materiella mål som människan är i behov av, vilka är personliga, sociala och religiösa. I detta nummer kommer vi att behandla de personliga och sociala aspekterna med giftermål. Människans natur Människan som ...

Read More »

Ur Rosengården 15 – Imam Ali (Guds välsignelser vara över honom):

De troende är inte nöjda med sina fåtaliga [goda] handlingar, inte heller anser de sina större handlingar vara betydelsefulla. De misstror ständigt sig själva och ängslas över sina handlingar. Om någon lovordar någon av dem i deras närvaro, fruktar han det som sägs om honom! och [de troende] säger: ”Jag har bättre vetskap om mig själv än någon annan [människa], ...

Read More »