Home » Artiklar

Artiklar

Ett råd till rasister och andra islamhatare

Förr eller senare upptäcker folk som sprider hat mot islam att det är inte islam och muslimer som är hotet utan okunskap och desinformation om islam samt om vad som är bäst för samhället. Många rasister är ärliga och vill tjäna sitt land och är redo att offra mycket för folket. Det är därför de väljer att protestera trots en ...

Read More »

Efter Ashura – Heliga Zeinab (fvmh) och kvinnornas roll

Heliga Zeinab (frid vare med henne) föddes i den heliga staden Medina den 5:e Jamadi al-Awwal år 5 e.h. (627 e. Kr). Heliga Zeinab (fvmh) är känd för sin kunskap om den Heliga Koranen och hennes dygdiga liv. I hennes personlighet såg man spår ifrån de mest ärade av människor. I måttfullhet och uppriktighet liknade hon sin farmor Heliga Khadija ...

Read More »

En slav som Profeten befriade och som nådde frälsning

Salman Farsi eller Salman Muhammedi var utan tvekan en av islams Profets och Imam Alis (frid vare med de) trogna kompanjoner. Trots att han tillhörde en aristokratisk persisk familj och hade en far som var en av religionen Zoroastrismens stormän i Iran emigrerade han till Levanten och sedan till Medina för att träffa islams Profet (frid vare med honom & ...

Read More »

Imam Sadjads tal i Yazids samling

Yazid ibn Muawiya som var belåten med sin seger och ansåg sig vara segraren i slaget i Karbala, hade beordrat att en sammankomst skulle hållas så att de skulle föra dit de fångade Ahl al-Bayt (fvmd) med en speciell ceremoni och på så sätt förödmjuka Ahl al-Bayt. Hovets ansvariga var pliktiga att binda fast karavanens fångar i varandra med rep ...

Read More »

Vad hände under Ashura dagen?

Under den tionde dagen av Muharram som är den första månaden i det islamiska kalenderåret, var Imam Hussein (fvmh)* tillsammans med sina anhängare, kvinnor och barn, belägrad av en armé som tvingade honom att välja mellan två alternativ; antingen erkänna tyrannen Yazid som Profetens efterträdare och svära trohetsed till honom, eller att bli mördad. Slutligen bestämde Omar Ben Saad att ...

Read More »

Ett år till valet

Med cirka ett år kvar till valet 2018, som beräknas äga rum söndagen den 9 september, är det angeläget att diskutera svenska muslimers deltagande i valet. Enligt den sista forskningen som forskaren Tobias Hübinette vid stiftelsen mångkulturellt centrum gjorde visade det sig att en tiondel av den svenska totalbefolkningen numera kanske kan benämnas som svenska muslimer. I större städer finns ...

Read More »

Budskapen under lojalitetens, uppoffringens och kärlekens miljon-parad

Profetens dotterson, imam Hussein (a), mördades under Ashura, den 10:e i islamisk månkalendern Muharram; en dag som shiamuslimer har hyllat sedan cirka 1380 år tillbaka. Fyrtio dagar därefter, al-Arbain, dvs. den 40:e dagen, firar shia samma händelse. Båda firanden uppmärksammar en av islamiska historians mest centrala händelser och förmedlar flera viktiga budskap. Jag fokuserar endast på de gemensamma budskapen som ...

Read More »