Home » Artiklar

Artiklar

SYSTRARNAS DAG – Den Heliga Zeinabs (fvmh) födelsedag

Den Heliga Zeinab (frid vare med henne) föddes den 5 Jamadi al-Awwal år 5 e. h. (år 626 e. Kr.) i Medina. Hennes enastående uppväxt, missöden och nobless är något som vi alla bör se upp till och ständigt lära oss mer från. Man läser ofta om den Heliga Zeinabs (fvmh) skicklighet när det kommer till att behärska hela hushållet, ...

Read More »

Hälso hörna 1 – Måttligt intag av rött kött är livsviktigt!

Järn och blodceller Järn är en central beståndsdel i röda blodceller. Järnbrist är den mest förekommande typen av blodbrist, specifikt mikrocytär anemi. Röda blodcellers främsta uppgift är att transportera syre (O2), som vi kontinuerligt andas in, från lungorna till alla kroppsvävnader, för att bidra till oxidativ fosforylering. Oxidativ fosforylering är en metabolisk process som äger rum i alla våra kroppsceller ...

Read More »

Lyckans hörna 2- Godhet

3. Vi ogillar det onda. På samma sätt som vi helt naturligt drivs till det goda så drivs vi också bort från det onda. Handlar du gott så mår du bra, annars inte. Den som gör dig en tjänst känner du dig skyldig att tacka. Om du visar personen otacksamhet kan du aldrig må bra av det. Om du exempelvis ...

Read More »

Varför fäster islam stor vikt vid giftermål?

Giftermål är det första steget för att bilda en familj, och graden av hur det tänks igenom och planeras påverkar graden av samhällets framgång, tillbakagång, uppgång eller nedgång. Giftermål har många effekter och resultat, vilka bl. a. är att den sexuella naturen tillfredsställs, att ättlingar kommer till och att blodet lever vidare, att människan når sin perfektion, lugn och ro ...

Read More »

”Jag brukar säga: ‘Det finns goda muslimer!’”

Detta är en mening som en äldre sverigedemokrat sade under bokmässan 2014, som ett tack när jag bjöd honom på karameller. Svaret avslöjar hatet mot muslimer som han, liksom många andra muslimhatare, lider av. För att han skall känna av giftet som fanns i hans mening svarade jag: ”Det finns också goda sverigedemokrater.” Han överraskades, rynkade lätt på pannan och ...

Read More »

Ur Rosengården 13 – Följande är en del av åkallelse dua från boken Sahifa Sadjadiya*:

Å Gud! Skicka [Dina] hälsningar [och välsignelser] till alla Dina profeter och sändebud. Skicka hälsningar till Abraham och Abrahams familj. Å Gud! Skicka hälsningar till Din Ande och Din profet Jesus. Skicka hälsningar till Din Älskade och Ditt Sändebud Muhammed. Å Gud! Vi ber Dig helt visst om säkerhet, tro på Dig, Din Profets bekräftande, skydd från alla missöden och ...

Read More »

Selma Lagerlöf – Sveriges första nobelpristagare i litteratur

Selma Lagerlöf föddes i Värmland i Östra Ämtervik den 20 november år 1858. Hon växte upp i ett litterärt hem och det var där hennes författarskap började. Selma uttryckte sig genom poesi redan som barn, men dessa kom aldrig att bli publicerade. Selma Lagerlöf studerade på lärarhögskolan i Stockholm år 1881. Efter det började hon arbeta på en gymnasieskola för ...

Read More »

Jesus Kristus enligt islam

Jesus Kristus(fvmh) födelsedag Födelsedagen för Fredens och Kärlekens profet, Jesus Kristus (frid vare med honom), firas den 24 och 25 december. Han är en profet som Koranen tydligt säger är faderlös och hade en oskuld moder vid namn Maria, som dyrkade och tjänade Gud under hela sitt liv och till slut fick belöningen i denna och nästa värld för födandet ...

Read More »

Rationalismens fackla under medeltidens mörker

Profeten Muhammed föddes under medeltidens mörker, år 570 e.Kr (17:e rabie alawal islamisk månkalender)vilket infaller den 6:e december i år.Han hade ett tydligt budskap före och efter sitt profetiska uppdrag. Han var måttfull, levde aztekiskt, manifesterade en hög moral och visade alltid medlidande för sina medmänniskor. Som profet, med 1000-1300 års försprång innan Europa, strävade han för att väcka hela ...

Read More »

Föddes Jesus Kristus i december?

Trots att födelsedagen för den store profeten Jesus, son till Maria (fvmd), anses inträffa den 25 december är inte det exakta datumet för Jesus Kristus (fvmh) födelsedag speciellt tydligt. Under 200-talet e. Kr. ansåg man att Kristus födelsedag var den 6 januari. Men under 400-talet meddelade den katolska kyrkan att detta datum var den 25 december och att profetens dop ...

Read More »