Home » Artiklar » Ahl-albayt (fvmd)

Ahl-albayt (fvmd)

Imam Ridhas (fvmh) helgedom, världens största moské

Imam Ridhas helgedom, som ligger i centrum i staden Mashhad i Iran, är Imam Ridhas (fvmh) begravningsplats. Denna helgedom är en helig plats för shiamuslimer. Bl. a. är moskén Bala-Sar och den stora moskén Goharshad några av de mest enastående byggnaderna i anslutning till helgedomen. Imam Ridhas (fvmh) helgedom omfattar även en samling av moskéer, begravningsplatser, gårdar, ett stort bibliotek ...

Read More »

Imam Sadiq (fvmh), grundaren av den första skolan inom islamiska vetenskaper i världen

Imam Jafar Sadiq (fvmh) föddes den 17:e Rabi' al-Awwal år 83 e.h. (4:e januari år 702 e. Kr.) och lämnade världen den 26:e Shawwal år 148 e.h. (1:a februari år 765 e. Kr.). Han begravdes sedan i begravningsplatsen Baqi' i Medina, i dagens Saudiarabien, bredvid sin far Imam Baqir, farfar Imam Sadjad och gammelgammelfarbror Imam Hassan (fvmd). Då importerad kunskap ...

Read More »

Mästarinnan Fatima Masuma (fvmh) – en kvinna som Gud älskar

Mästarinnan Fatima (fvmh) ligger begravd i den heliga staden Qum i Iran. Hennes bortgång inträffade när hon var på väg att besöka sin bror, vår åttonde Imam, Ridha (fvmh).  Mästarinnan Fatima (fvmh) hade en ärad status hos Gud. Långt innan hennes födelse återberättades det ifrån bl. a. Imam Jafar Sadiq (fvmh) att hon kommer att medla för alla deras shia ...

Read More »

Profetens barnbarn, en älskad personlighet inom Islam

Imam Hassan (fvmh) är det första barnbarnet till islams Profet, Muhammed (fvmh), och son till shiamuslimernas första Imam, Ali ibn Abi Talib, och Fatima Zahra, Guds Profets dotter (fvmd). Imam Hassan (fvmh) föddes i Medina, i dagens Saudiarabien, år 3 hijri (624 e.k), natten till mitten av den heliga månaden Ramadan. Han var det första barnet som Gud, den Upphöjde, ...

Read More »

Mordet på Imam Ali (fvmh), Ibn Muljam och det förgiftade svärdet

Vid gryningen på fredagen den 19:e av månaden Ramadan år 40 e.h. (25 januari år 661 e. Kr.) inträffade en stor tragedi som skakade muslimerna. Denna tragedi planerades och utfördes av Abd al-Rahman ibn Muljam al-Muradi (må Gud förbanna honom) i Kufas moské. Efter Siffin-kriget upplevde Kharijiterna att Imam Ali (fvmh) hade varit för snäll mot Muawiyah så de bestämde ...

Read More »

En kort överblick över en frihets – och människoälskande ledares ungdomsår

Den 3:e i månaden Shaban är födelsedagen för Imam Hussein (fvmh), shiamuslimernas tredje store Imam. Det finns mycket som sagts om Imam Hussein (fvmh) och hans revolution var utan tvekan den viktigaste händelsen efter den Helige Profetens (fvmh & hf) bortgång och som innebar att den sanna islam hölls kvar vid liv. I denna korta artikel vill vi kort överblicka ...

Read More »

Imam Mahdi (fvmh) – Alla himmelska religioners lovade räddare

Tidens Imam och gudomlige ledare, Hans Excellens Mahdi (fvmh), är shiamuslimernas tolfte Imam och enligt den shiitiska skolan och referenser till flera traditioner och koranverser lever han idag och kommer att träda fram en dag. Tron på Imam Mahdi (fvmh) tillhör shiamuslimernas fasta och viktiga trosuppfattningar. Sunnimuslimer (Ahl al-Sunnah) tror även på själva grunden av Mahdavism och att en helig ...

Read More »

Hur mycket vet ni om den största händelsen i islams historia?

Dagen ”Mab’ath” är enligt islamiska trosövertygelser den dag då Muhammed (fvmh & hf), islams Profet, officiellt valdes ut till att bli profet. Muslimer anser att han valdes ut att bli profet i grottan Hira via ärkeängeln Gabriel, som Gud skickat, och fick ansvaret att eliminera polyteism från jorden och sprida monoteism och förmedla uppenbarelsens budskap till folket. Muhammed (fvmh & ...

Read More »

Imam Ali (fvmh) som förebild för dagens gifta män

”Om det vore så att Ali inte hade blivit skapad, så hade det inte funnits någon lämplig att bli Fatimas make.” – Den Heliga Profeten Muhammed (fvmh & hf) En kvinna som Fatima Zahra (fvmh), Profeten Muhammeds (fvmh & hf) dotter, med dess höga ställning och karaktär, var den som Gud älskade och som Han var nöjd med. En man ...

Read More »

Återberättelser om Fatima Zahras (fvmh) martyrskap

Vi har nu befunnit oss i sorg i över två veckor för vår älskade mästarinna Fatima Zahra (fvmh). Det finns två starka återberättelser gällande den dag som vår Heliga Fatima (fvmh) lämnade detta jordiska liv och som var ungefär 80 dagar efter att hennes fader Profeten Muhammed (fvmh) hade sin bortgång. Eftersom det första aktuella datumet har passerat som var ...

Read More »