Home » Artiklar » Artikelserie

Artikelserie

Hälso hörna 1 – Måttligt intag av rött kött är livsviktigt!

Järn och blodceller Järn är en central beståndsdel i röda blodceller. Järnbrist är den mest förekommande typen av blodbrist, specifikt mikrocytär anemi. Röda blodcellers främsta uppgift är att transportera syre (O2), som vi kontinuerligt andas in, från lungorna till alla kroppsvävnader, för att bidra till oxidativ fosforylering. Oxidativ fosforylering är en metabolisk process som äger rum i alla våra kroppsceller ...

Read More »

Lyckans hörna 2- Godhet

3. Vi ogillar det onda. På samma sätt som vi helt naturligt drivs till det goda så drivs vi också bort från det onda. Handlar du gott så mår du bra, annars inte. Den som gör dig en tjänst känner du dig skyldig att tacka. Om du visar personen otacksamhet kan du aldrig må bra av det. Om du exempelvis ...

Read More »

Lyckans hörna 1- Godhet

1.Vi är något utöver de övriga djuren Varje djur mår bra när det får mat och får leva i en passande miljö. På samma sätt mår vi människor fysiskt bra om vi får mat och får leva i en lämplig miljö. Det finns dock en viktig skillnad mellan oss och de övriga djurarterna. Vi saknar och behöver ha något mer, ...

Read More »