Home » Artiklar » Högtider

Högtider

Internationella familjedagen

Femtonde maj: Internationella familjedagen – att uppmärksamma frågor relaterade till familjer Internationella familjedagen grundades av FN:s generalförsamling år 1992 med anledning att uppmärksamma familjefrågor. I Sverige har man uppmärksammat dagen sedan 2002. Årets Internationella familjedag infaller på månaden den 15 maj och året tema kommer att publiceras denna dag. Syftet med denna dag är att uppmärksamma frågor relaterade till familjer ...

Read More »

Islam uppmuntrar till att besöka de sjuka

Den 11 februari är det den internationella dagen för sjuka människor. Under denna dag uppmärksammas sjuka människor världen över och metoder som kan tillämpas för att hjälpa dem mer. Olika seminarier runt om i världen hålls även kring detta ämne. Av denna anledning vill vi tala gällande att besöka sjuka personer utifrån islams synvinkel. Islam är en social religion som ...

Read More »