Home » Artiklar » Integration

Integration

Demaskering av integrationsproblemet!

En lyckad samhällsintegration innebär att en person eller grupp får sin plats och funktion i samhället utan att behöva assimileras. Processen innebär att olika komponenter trots olikhet samarbetar och konstruerar ett harmoniskt samhälle. Integration, vems plikt? Egentligen är integration en plikt som varje medborgare i samhället ansvarar för, det är dock våra politiker som bär det stora ansvaret. De har ...

Read More »

Att vara öppna, mötas och integreras

Mycket händer när två människor möter varandra för första gången. Ibland brukar man tala om att det första intrycket är det viktigaste, och nog ligger det något i det. När man väl lyckats skapa en uppfattning hos någon om vad man är, är det svårt att ändra den uppfattningen. Någonstans i vår reptilhjärna har vi ett behov av att identifiera ...

Read More »

Vad är integration?

Begreppet integration kan knappast vara främmande för någon i Sverige. Emellertid förefaller det inte finnas någon konsensus om vad begreppet betyder. Medan vissa talar öppet om krav på assimilation, använder andra begreppet integration för att syfta på assimilering. Därmed torde det också vara uppenbart att integration inte är detsamma som assimilering. Assimilation syftar på en process där något förlorar samtliga ...

Read More »