Home » Artiklar » Ledarartiklar

Ledarartiklar

Okunskap om shiaislam i svenska religionsböcker

I svensk skola ska den kunskap som förmedlas vila på vetenskaplig grund. Skolan ska också vara icke–konfessionell, det vill säga att det inte får förekomma några religiösa inslag. I Sverige ska det undervisas om religion, inte i religion. Lärare, oavsett livsåskådning, måste därför förhålla sig neutral till de religiösa och sekulära livsåskådningar som ingår i ämnet religionskunskap. Med ökad kunskap ...

Read More »

Hur och varför bör man skydda familjen?

En av samhällets viktigaste grundstenar är familjen, vilken är den betydelsefulla och känsliga vaggan för varje ny medborgare. En av samhällets viktigaste grundstenar är familjen, vilken är den betydelsefulla och känsliga vaggan för varje ny medborgare. För att se hur ett samhälle mår kan man analysera dess individer och familjer. Harmoniska, mogna, stadiga, gudfruktiga, rationella och ansvarsfulla familjer resulterar i ...

Read More »

”Jag brukar säga: ‘Det finns goda muslimer!’”

Detta är en mening som en äldre sverigedemokrat sade under bokmässan 2014, som ett tack när jag bjöd honom på karameller. Svaret avslöjar hatet mot muslimer som han, liksom många andra muslimhatare, lider av. För att han skall känna av giftet som fanns i hans mening svarade jag: ”Det finns också goda sverigedemokrater.” Han överraskades, rynkade lätt på pannan och ...

Read More »

Dagens Muslim fyller ett år!

När Imam Ali Islamic Center för ett år sedan bestämde sig för att publicera sin första officiella månatliga tidning på svenska ansåg många av centrets medlemmar att det var svårt att klara av en sådan publikation p.g.a. finansiella problem och brist på mänskliga resurser. I december 2016, i samband med profetens födelsedagshögtid (frid vare med honom & hans familj), publicerades ...

Read More »

Ett råd till rasister och andra islamhatare

Förr eller senare upptäcker folk som sprider hat mot islam att det är inte islam och muslimer som är hotet utan okunskap och desinformation om islam samt om vad som är bäst för samhället. Många rasister är ärliga och vill tjäna sitt land och är redo att offra mycket för folket. Det är därför de väljer att protestera trots en ...

Read More »

Budskapen under lojalitetens, uppoffringens och kärlekens miljon-parad

Profetens dotterson, imam Hussein (a), mördades under Ashura, den 10:e i islamisk månkalendern Muharram; en dag som shiamuslimer har hyllat sedan cirka 1380 år tillbaka. Fyrtio dagar därefter, al-Arbain, dvs. den 40:e dagen, firar shia samma händelse. Båda firanden uppmärksammar en av islamiska historians mest centrala händelser och förmedlar flera viktiga budskap. Jag fokuserar endast på de gemensamma budskapen som ...

Read More »

Ashura, insiktsfullhetens högtid!

Det har gått cirka 1340 år sedan Profetens dotterson, Imam Hussein, tillsammans med sitt följe blev mördad av ”muslimer”. Detta på order av en person som utropade sig till kalif, det vill säga Profetens efterträdare. Eftersom vi närmar oss denna sorgliga högtid vill vi fokusera på vad det finns för budskap som vi kan få ut av denna tragedi.[1] Naturligtvis ...

Read More »

Vad säger islam om våld?

Islam har på grund av terrororganisationers skrämmande brott, somliga muslimers illgärningar samt massmedias nedsvärtning, kopplats till våld. Mycket av islamfientligheten är på grund av ISIS vilket är ett ont skott från det ruttna trädet Al-Qaida. Dessa organisationer har skrämt icke-muslimer och även många muslimer bort från islam. Innan jag går in på vad islam har redan på 610-talet sagt om ...

Read More »

Vi bör inte stänga dörren för experter

Järfälla kommun har börjat med att bilda ett interreligiöst råd under de senaste månaderna, vilket har välkomnats av kommunens välkända religiösa församlingar. Detta visar en noterbar utveckling i en av Stockholms läns kända kommuner i bekämpning av extremism. Med hänsyn till att många terroristattentat i världen olyckligtvis görs i religionens namn, är vikten av dialog mellan religioner och religiösa församlingars ...

Read More »

”Driv bort det onda med den bästa handlingen”

Den 30:e april utsattes Imam Ali center för en mordbrand; det som många inte känner till är att det inte är första attacken av sin art. I slutat av 1990-talet utsattes församlingen för en brand, och exakt från samma fasad. Brandkåren hann snabbt släcka elden och händelsen blev inte riktigt uppmärksammad och skadorna var inte lika stora. Den här gången ...

Read More »