Home » Månadens hadith

Månadens hadith

Månadens hadith Februari 2018

Imam Sadjad (Guds välsignelse vara över honom) : Hörselns rättighet är att hålla den ren från allt förutom nobla ord som etablerar något gott i ditt hjärta eller beviljar dig en nobel egenskap. Sannerligen är hörseln porten genom vilket diverse olika koncept når hjärtat, vare sig det är gott eller ont. Källa: Boken ”En islamisk deklaration om rättigheter” Utgivare: Imam ...

Read More »

Månadens hadith Januari 2018

Imam Ali (frid vare med honom) sade: En man kom till Profeten, Gud välsigne honom och hans ätt, och sade: ”Lär mig vad jag skall göra för, att Gud skall älska mig, att människorna skall älska mig, att min egendom skall berikas, att min kropp skall förbli vid god hälsa, att mitt liv skall förlängas, och att jag skall återuppväckes ...

Read More »

Månadens hadith December 2017

Profeten Muhammed (fvmh & hf ) sade: Lärjungarna sade till Jesus (fvmh): ”O Guds Ande! Vem bör vi umgås med?” Han svarade: [Ni skall umgås med] den vars åskådan påminner er om Gud, vars yttranden ökar er kunskap, och vars handlingar ökar er längtan efter nästkommande [värld].”

Read More »

Månadens hadith November 2017

Imam Sadjad (frid vare med honom): ”Å Gudstjänare! Frukta Gud! Ni ska veta att Gud, den Upphöjde och Glorifierade, inte föredrar den temporära, behagliga och ändlösa världen för någon av Sina vänner. Han har skapat världen och dess invånare för att pröva dem för att se vem av dem som handlar bäst inför den andra världen. Vid Gud! Herren har ...

Read More »

Månadens hadith Oktober 2017

Under sista natten i sitt liv såg Imam Hussein (fvmh) till att uträtta sina böner och krävde av sina fiender om att få tid till att åkalla Gud och be till Honom, och han sa: ”Gud vet att jag älskar att be, recitera Koranen och långa åkallelser och att söka förlåtelse.” Han begav sig flertalet gånger till Kaba till fots ...

Read More »

Månadens hadith September 2017

Imam Hussein (fvmh) sade: ”Gud tycker inte om de egocentriska och arroganta.” En dag gick han förbi en grupp småbarn som kollektivt åt av en bit bröd. Barnen bjöd honom att sätta sig ner och äta med dem av brödet vilket han accepterade. Efteråt bjöd han barnen hem till sig och mättade dem och gav dem samtliga nya kläder och ...

Read More »

Månadens hadith Augusti 2017

Imam Ridha (fvmh) har sagt: En muslims intellekt är inte fulländat förutom om den bär på tio egenskaper; 1- Man kan hoppas på att gott kommer ifrån den. 2- Folk är säkra ifrån dennes ondska. 3- Den anser andras få goda [handlingar] vara mycket. 4- Den anser sina många goda [handlingar] vara lite. 5-Den blir inte bekymrad hur mycket folk ...

Read More »

Månadens hadith May 2017

Den Heliga Profeten Muhammed (fvmh & hf) har sagt: ”Å gottfolk! Guds månad har kommit till er med välsignelse, barmhärtighet och förlåtelse. Det är en månad som är bäst inför Gud och vars dagar är bättre än alla dagar, vars nätter är bättre än alla nätter och vars timmar är bättre än alla timmar. Det är en månad vari ni ...

Read More »