Home » Övrigt

Övrigt

Officiellt uttalande från Islamiska Shiasamfunden i Sverige (ISS) gällande smedjans reportageartikel

Islamiska Shiasamfunden i Sverige, vår värdegrund och våra medlemsorganisationer Måndag den 20:e mars 2017 publicerade Smedjan en reportageartikel av författaren Sofie Löwenmark. Artikelns fokus ligger på al-Hadi Ungdomsförening (AHU) och ett par predikanter denna förening tidigare haft samröre med. I artikeln vidhåller Sofie Löwenmark att AHU är en av Islamiska Shiasamfundens (ISS) medlemsföreningar. Artikeln i sig har dock inga belägg ...

Read More »