Home » Tidningsnummer » Dagens Muslim 15

Dagens Muslim 15

Alexander Rajsic: Integrationen är väl utvecklad i Järfälla

Under senaste år har hundratals asylsökande anlänt i Järfälla kommun. P.g.a. detta har kommunen startat flera projekt för att stärka integration inom kommunen. DM har intervjuat Alexander Rajsic, samordningschef integration och mottagande i Järfälla för att höra hur han ser på läget.  Vad är dina huvuduppgifter som samordningschef integration och mottagande? -Mitt huvudsakliga uppdrag är att ansvara för mottagandet av ...

Read More »

Behovet av giftermål – ur islams synvinkel

I det förra numret skrev vi om vikten av giftermål i islam. Vi sa även att den stora vikten som islam ger till giftermål är p.g.a. spirituella och materiella mål som människan är i behov av, vilka är personliga, sociala och religiösa. I detta nummer kommer vi att behandla de personliga och sociala aspekterna med giftermål. Människans natur Människan som ...

Read More »

Ur Rosengården 15 – Imam Ali (Guds välsignelser vara över honom):

De troende är inte nöjda med sina fåtaliga [goda] handlingar, inte heller anser de sina större handlingar vara betydelsefulla. De misstror ständigt sig själva och ängslas över sina handlingar. Om någon lovordar någon av dem i deras närvaro, fruktar han det som sägs om honom! och [de troende] säger: ”Jag har bättre vetskap om mig själv än någon annan [människa], ...

Read More »

Stockholms moské nedklottrad med hakkors

Under natten mot lördag den 20:e januari blev Stockholms moské vid Medborgarplatsen utsatt för klotter. Delar av fasaden var nedklottrad med hakkors. Detta är inte första gången som moskén utsätts för klotter. I en intervju som SVT gjort med moskéns imam Mahmoud Khalfi, framgår det att moskén behövt sanera klotter 22 gånger under 2017. Moskén har försökt att få tillstånd ...

Read More »

Gustav Vasa – kungen som enade Sverige

Gustav Vasa Eriksson var kung i Sverige år 1523-1560. Han fick makt i Sverige i samband med upproret mot den danske tyrannen Kristian II efter Stockholms blodbad i Gamla stan i Stockholm. Gustav tillhörde Vasaätten, som kom att regera i ett enat Sverige som kungar vars tron gick i arv. Gustavs regering är känd för ett stabilt styre genom hela ...

Read More »

Månadens hadith Februari 2018

Imam Sadjad (Guds välsignelse vara över honom) : Hörselns rättighet är att hålla den ren från allt förutom nobla ord som etablerar något gott i ditt hjärta eller beviljar dig en nobel egenskap. Sannerligen är hörseln porten genom vilket diverse olika koncept når hjärtat, vare sig det är gott eller ont. Källa: Boken ”En islamisk deklaration om rättigheter” Utgivare: Imam ...

Read More »

Paradiset vilar under din mors fötter

En man kom till Profeten och sa: ”Vem har störst rätt till mitt goda sällskap?” Profeten svarade: ”Din mamma.” ”Sedan vem?” ”Din mamma.” ”Sedan vem?” Profeten svarade: ”Din mamma.” Mannen frågade en fjärde gång: ”Sedan vem?” Denna gång svarade Profeten: ”Din pappa.” När du kom till världen så var du i din mammas mage. Din mamma kunde inte röra sig ...

Read More »

Anledningarna bakom utelämnandet av bönen

Att inte ha lust och avsaknad av uppmärksamhet gentemot de obligatoriska bönerna i islam har flera anledningar vilka t. ex. är: Att man inte förstår bönen och dess vikt och innerliga hemlighet. Avsaknad av förståelse och tillräcklig uppmärksamhet gentemot den Dyrkade (den som vi talar till i bönen) Hjärnans, tankarnas och sinnets upptagenhet och hjärtats bundenhet till den här världen ...

Read More »

Hälsohörna 2 – Syster, glöm inte vitamin D!

Del 1: Vitamin D’s roll För att vår fysiologi ska kunna fungera utan problem, är den beroende av många faktorer. Vissa av dessa faktorer är livsviktiga. Till exempel, syre. Om man inte kan andas syre, så tar det inte lång tid innan hela vår kropp kollapsar. Andra faktorer är inte så viktiga, såsom socker. Våra friska kroppar kan enkelt överleva ...

Read More »

Lyckans hörna 3- Var en vaken vinnare

Vi är skapade för att vara vinnare. Vi möter dagligen olika problem och värderar alltid saker och ting som händer omkring oss. Därför måste vi alltid ha i minnet att man är i prövningarnas värld vid de dagliga handlingarna som vi gör. Livet är inte en fritidsgård där nöjen står i centrum utan bara en väg som vi måste passera ...

Read More »