Home » Tag Archives: 2016

Tag Archives: 2016

Ur Rosengården av poeten Saadi 1

29:e berättelsen: En wazir (minister) gick till Dhul-Nun (en egyptisk sufist) och bad om hans välsignelse och sade: ”Jag betjänar kungen dag och natt, i hopp om någon godhet från honom, och fruktar hans vrede”. Dhul-Nun grät och sade: ”Om jag har tjänat Gud såsom du har fruktat kungen, skulle jag uppgå i de rättmätigas antal.” Om det inte fanns ...

Read More »

Ingen respekterar kvinnor utom de storsinta

Profeten Muhammed (frid vare med honom) sa: ”Ingen respekterar kvinnor utom de storsinta, och ingen förolämpar dem utom de föraktliga.”  (Mawaiz al-Adadiyyah, s. 15) Den muslimska kvinnan verkar alltid vara omdiskuterad oberoende av vistelseort, och är allt för många gånger missförstådd och stämplad av sin omvärld. Detta är dock inte ett fenomen som begränsar sig till islam, utan det är ...

Read More »