Home » Tag Archives: aiyarat

Tag Archives: aiyarat

Ur Rosengården 11 – Följande är en del av den kända texten för Ziyarat Ashura

”Å Gud, gör mig ärorik inför Dig, vid Husseins [rättighet], i detta liv och nästa! Å Abu Abdillah (Imam Hussein), jag söker helt visst närhet till Gud, Hans Sändebud, De troendes ledare, Fatima, Hassan och dig, m.h.a. min lojalitet och vänskap till dig, och genom att jag tar avstånd från de som la grunden för [mordet på dig] och byggde ...

Read More »

Ur Rosengården 10 – Ziyarat Ashura

Följande är en del av den kända texten för Ziyarat Ashura som både läses från nära och långt avstånd: ”Guds frid över dig [Imam Hussein] från mig, så länge jag finns, och så länge dagar och nätter existerar! Må Gud inte göra detta till sista gången jag lovar att besöka er! Frid vare över Hussein, över Ali son till Hussein, ...

Read More »