Home » Tag Archives: Hodhod

Tag Archives: Hodhod

IQAMAH

2x: Allāhu Akbar – (Gud är större [än allt som kan beskrivas om Honom]) 2x: Ash-hadu an lā ilāha illal-lāh – (jag vittnar om att det inte finns någon gud förutom Gud) 2x: Ash-hadu anna Muḥammadan rasūlul-lāh – (jag vittnar om att Muhammed (fvmh & hf) är Guds Sändebud) (2x: Ash-hadu anna ‘Aliyyan waliyyul-lāh – (jag vittnar om att Ali ...

Read More »

Månaden muharram

Vi sörjer Imam Hussein (fvmh) och hans trogna vänner och familj under månaden muharram. Allt hände i staden Karbala…. När Imam Hussein (fvmh) var på väg till Karbala visste han vad som skulle hända honom och hans familj. Imam Hussein (fvmh) träffade Hurr, generalen för Yazids arme. Han hade blivit skickats av Yazids ibn Muawiyah för att kriga mot Imam ...

Read More »

Böneutrop

Hej på er alla! Hoppas allt är bra med er. Denna gång ska vi prata om böneutrop eller ”adhan”, som det kallas på arabiska. Vad är adhan? Adhan är kallelsen till bönen. Det är dags för böneutrop Vi börjar alltid bönen med adhan efter att vi har gjort wudhu (tvagning). Sedan ställer vi oss på bönemattan och står riktade mot ...

Read More »

Bönen

Gud har skapat dig och Han ser dig. Han vet när du är lycklig och när du är ledsen. Han vet när du är snäll, och när du är elak. Allah känner oss bäst. Gud hör dig när du pratar högt eller när du tänker på något i dina tankar. Gud ser dig och hör dig vart än du är ...

Read More »

Månaden Ramadan – Laylatul Qadr

Ramadan är den nionde månaden i den islamiska året. Det var under månaden Ramadan som profeten Mohammed(Gvmh) tog emot koranen från Gud. Därför är den en viktig månad för oss muslimer. Månaden Ramadan har en natt som är jätte viktig natt för oss muslimer. Det är en natt som kallas Laylatul Qadr. namnet Laylatul Qadr beyder ödets natt eller bestämmelsens ...

Read More »

Lär dig Fatima Al-Zahras olika namn

Fatima Fatima Zahra s, kallas ”Fatima”, för att hon är beskyddad från helvetet med sina goda handlingar.   Zahra ”Zahra” är den person som överglänser. Fatima (S) överglänser med sina goda handlingar och uppoffringar.   Tahereh ”Tahereh” betyder kvinnan som har rena tankar. Fatima as kallas för det eftersom hon har rena tankar och goda handlingar som gör Gud och ...

Read More »

Att vara snäll mot alla

Vår tredje Imam är Imam Hussein (fvmh). Han var mycket snäll och tänkte alltid på andra innan sig själv. När den Helige Ledaren (fvmh) var på väg till Karbala visste han om vad som skulle hända med honom och hans familj. Han träffade Hurr – kaptenen för Yazids armé och hans soldater. Imam Hussein (fvmh) visste om att denna armé ...

Read More »

Paradiset vilar under din mors fötter

En man kom till Profeten och sa: ”Vem har störst rätt till mitt goda sällskap?” Profeten svarade: ”Din mamma.” ”Sedan vem?” ”Din mamma.” ”Sedan vem?” Profeten svarade: ”Din mamma.” Mannen frågade en fjärde gång: ”Sedan vem?” Denna gång svarade Profeten: ”Din pappa.” När du kom till världen så var du i din mammas mage. Din mamma kunde inte röra sig ...

Read More »

Respekt – vad är det?

Respekt är inte bara att respektera äldre människor. Respekt ska gälla alla. Respekt är att vara snäll mot andra, att inte vara elak eller mobba sina kompisar. Respekt innebär att tänka på hur någon annan känner och lyssna på andras åsikter utan att avbryta. Det finns massor av enkla sätt att visa respekt på. Du visar respekt när du är ...

Read More »

Profeten Muhammed (fvmh & hf)

Profeten Muhammed (frid vare med honom & hans familj) är den siste Profeten. Han tog emot islams Heliga Bok, Koranen! Profeten föddes i staden Mecka. Hans pappa hette Abdullah och hans mamma hette Amina. Profeten var jätteliten när han blev föräldralös. Han flyttade hem till sin farbror Abu Talib, där han tog väl hand om Profeten. Abu Talib var Imam ...

Read More »