Home » Tag Archives: Kvinnan i islam

Tag Archives: Kvinnan i islam

Ingen respekterar kvinnor utom de storsinta

Profeten Muhammed (frid vare med honom) sa: ”Ingen respekterar kvinnor utom de storsinta, och ingen förolämpar dem utom de föraktliga.”  (Mawaiz al-Adadiyyah, s. 15) Den muslimska kvinnan verkar alltid vara omdiskuterad oberoende av vistelseort, och är allt för många gånger missförstådd och stämplad av sin omvärld. Detta är dock inte ett fenomen som begränsar sig till islam, utan det är ...

Read More »