Home » Tag Archives: Rosengården

Tag Archives: Rosengården

Ur Rosengården 13 – Följande är en del av åkallelse dua från boken Sahifa Sadjadiya*:

Å Gud! Skicka [Dina] hälsningar [och välsignelser] till alla Dina profeter och sändebud. Skicka hälsningar till Abraham och Abrahams familj. Å Gud! Skicka hälsningar till Din Ande och Din profet Jesus. Skicka hälsningar till Din Älskade och Ditt Sändebud Muhammed. Å Gud! Vi ber Dig helt visst om säkerhet, tro på Dig, Din Profets bekräftande, skydd från alla missöden och ...

Read More »

Ur Rosengården 13 – Följande är en del av åkallelse dua från boken Sahifa Sadjadiya*:

Lovprisning av Gud, änglarna och de som bär på Tronen, åkallelse för sig själv och för anhöriga, åkallelse vid svårigheter och lidanden, att söka beskydd hos Gud, bön om förlåtelse, erkännande av synder, bön för önskningar, vid sjukdom, att söka beskydd hos Gud från Satan, nobla moraliska dygder, för god hälsa, för ens far, mor, barn, grannar, vänner och gränsvakter, ...

Read More »

Ur Rosengården 13 B- Nationernas prisade

Han föddes i en korrupt miljö Under medeltiden på en halvö Han växte upp utan mor eller far Men reste sig till de utsattas försvar Mot korruptionens alla former gjorde han motstånd Storheten, som alltid tog från det onda tydligt avstånd Han var unik, kärleksfull, omtänksam och värdig Bland folk blev han känd som trovärd och sannfärdig Kring hans höghet ...

Read More »

Ur Rosengården 10 – Ziyarat Ashura

Följande är en del av den kända texten för Ziyarat Ashura som både läses från nära och långt avstånd: ”Guds frid över dig [Imam Hussein] från mig, så länge jag finns, och så länge dagar och nätter existerar! Må Gud inte göra detta till sista gången jag lovar att besöka er! Frid vare över Hussein, över Ali son till Hussein, ...

Read More »

Ur Rosengården 9 – Åkallan Komeil

Åkallan Komeil är en av de mest kända åkallelserna hos shiamuslimer. Den stora skriftlärden, Madjlisi, har sagt att denna åkallelse är bland de bästa åkallelserna som finns och att den tillhör profeten Khidhr (fvmh). De Troendes ledare, Imam Ali (fvmh), lärde ut den till Komeil som var en av hans speciella kompanjoner. Den läses vanligtvis på torsdagskväll. Här följer en ...

Read More »

Ur Rosengården 8 – Åkallan Komeil

Åkallan Komeil är en av de mest kända åkallelserna hos shiamuslimer. Den stora skriftlärden, Madjlisi, har sagt att denna åkallelse är bland de bästa åkallelserna som finns och att den tillhör profeten Khidhr (fvmh). De Troendes ledare, Imam Ali (fvmh), lärde ut den till Komeil som var en av hans speciella kompanjoner. Den läses vanligtvis på torsdagskväll. Här följer en ...

Read More »

Ur Rosengården 7 – En del av åkallan Iftitah som reciteras varje dag under den heliga månaden Ramadan:

En del av åkallan Iftitah som reciteras varje dag under den heliga månaden Ramadan: O Gud! Jag inleder hyllandet [av Dig] med att lovprisa Dig; ty Du, genom Din nåd, visar ständigt vägen till det som är rätt och riktigt, och jag är övertygad om att Du, bland de barmhärtiga, är den mest Barmhärtige när det gäller benådning och barmhärtighet, ...

Read More »

Ur Rosengården 6 – Mevlana Jalaluddin Muhammed Rumi var sufimästare, mystiker och poet

Dikterna är ur boken Rumi – kærlighedens digter av författaren och rumitolkaren Folmer Blume Leide.  “Ge mig näring, för jag är hungrig, och skynda dig, för tiden är ett skarpt svärd.”  Mitt hjärta är så litet, att det nästan är osynligt. Hur kan du lägga, så stora sorger i det? ”Se,” svarade Han, ”dina ögon är ännu mindre och ändå ...

Read More »