Home » Tidningsnummer » Dagens Muslim 07 » Ur Rosengården 7 – En del av åkallan Iftitah som reciteras varje dag under den heliga månaden Ramadan:

Ur Rosengården 7 – En del av åkallan Iftitah som reciteras varje dag under den heliga månaden Ramadan:

En del av åkallan Iftitah som reciteras varje dag under den heliga månaden Ramadan:

O Gud! Jag inleder hyllandet [av Dig] med att lovprisa Dig;

ty Du, genom Din nåd, visar ständigt vägen till det som är rätt och riktigt,

och jag är övertygad om att Du, bland de barmhärtiga,

är den mest Barmhärtige när det gäller benådning och barmhärtighet,

men [samtidigt] den strängaste Bestraffaren när det gäller

avskräckande bestraffningar och vedergällningar [riktade mot syndarna]

och Du, bland de som manifesterar sin styrka,

är den Mäktigaste när det gäller storslagenhet och höghet!

O Gud! Du har givit mig tillåtelse att åkalla Dig

och framföra min begäran till Dig,

Så lyssna då, O Allhörande, på min lovsång [tillägnad Dig!]

och svara, O mest Nåderike, på min vädjan!

Samt gottgör, O mest Förlåtande, mina felsteg!

 

Källa: Åkallan Iftitah, översättning: Hasnain Govani (2012)

En del av åkallan Iftitah som reciteras varje dag under den heliga månaden Ramadan: Gud! Jag inleder hyllandet [av Dig] med att lovprisa Dig; ty Du, genom Din nåd, visar ständigt vägen till det som är rätt och riktigt, och jag är övertygad om att Du, bland de barmhärtiga, är den mest Barmhärtige när det gäller benådning och barmhärtighet, men [samtidigt] den strängaste Bestraffaren när det gäller avskräckande bestraffningar och vedergällningar [riktade mot syndarna] och Du, bland de som manifesterar sin styrka, är den Mäktigaste när det gäller storslagenhet och höghet! O Gud! Du har givit mig tillåtelse att…

Review Overview

User Rating: 4.65 ( 1 votes)

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte att publiceras. behövliga fält är markerade Required fields are marked *

*

x

Check Also

Ur Rosengården 15 – Imam Ali (Guds välsignelser vara över honom):

De troende är inte nöjda med sina fåtaliga [goda] handlingar, inte heller anser de sina ...