Home » Dagens Muslim 22

Dagens Muslim 22

Den största förebilden i kampen mot islamfientlighet

Det är en grundläggande rättighet för oss människor att Gud skall sända oss en manual som förklarar och svarar på en rad frågor: Vem är vi? Vad är meningen med vårt liv? Vilken potential har vi? Vad behöver vi för att uppnå vår perfektion?, osv. Gud valde även ut och sände en mästare till varje nation. Han meddelar oss: Till ...

Read More »

Mohammed Knut Bernström – Svensk diplomat och koranöversättare

Knut Bernström föddes i Saltsjöbaden i södra Stockholm år 1919. Knut kom från en familj som bestod av både protestanter och katoliker och under sin ungdom konverterade han till katolicismen från protestantismen. Men på 1960-talet under Andra vatikankonciliet övergick katolicismen från ett traditionellt tillvägagångssätt och blev en del av moderniseringen. Detta var för Knut något underligt då han såg religion ...

Read More »

Hur bildas en regering i Sverige?

När svenska folket går till val så väljer de vilka partier som ska vara representerade i riksdagen, som är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Riksdagen består av 349 platser och innehas av ledamöter. För att en statsminister ska kunna sitta kvar krävs stöd från minst hälften av ledamöterna i riksdagen, det vill säga minst 175. Om en statsminister väljer ...

Read More »

Hälsohörna 8 – ÄT FISK! Varför bör vi äta fisk? (Del 1)

Inledning En av de hälsosammaste proteinkällorna är fisk. Förutom protein har fisk många andra fördelar, däribland en rad olika viktiga oljebaserade vitaminer, såsom det mycket viktiga vitaminet D-vitamin. Vid sidan av proteiner och vitaminer bidrar vissa fiskarter med riklig mängd av omega-3, vilket kommer vara fokusen i följande tre artiklar.   Omega-3 Vår kropp består av flera funktionsdelar som kommunicerar ...

Read More »

Lyckans hörna 10 – Ha en god relation med Skaparen

Gud är närvarande i hela skapelsen. Vart än vi vänder oss möter vi Honom, något som Koranen meddelar i det andra kapitlet, vers 115. En förutsättning för lycka är att vi har en korrekt och god relation med vår Skapare. Det startar med en iver att vilja tacka Honom. Sedan måste vi tänka ständigt på de otaliga gåvor och välsignelser ...

Read More »

Muharrampredikningars förebild

Sheikh Ahmed al-Waeli var en shiitisk teolog, föreläsare och poet från Irak. Han introducerade en speciell stil för religiösa predikningar och fokuserade på olika vetenskapliga ämnen som relaterar till samhällsfrågor, samtidigt som han stod fast vid religiösa principer. Utöver religiösa studier fortsatte Waeli även sina akademiska studier till doktorsnivå. Han lämnade bakom sig flera tusentals predikningar samt även poetiska verk ...

Read More »

Karbala: en källa som flödar lärdomar för törstiga själar

Den 20 september var åminnelsedagen för karbalamassakern, då Profetens dotterson Imam Hussein dödades tillsammans med ett sjuttiotal anhängare för att de vägrade legitimera tyrannen Yazid som ville styra och underkuva folk i islams namn. De som massakrerades kämpade modigt mot tusentals korrupta muslimer. Karbalahändelsen visade tydligt skillnaden mellan den islam som Profeten stod för och den islam som presenterades av ...

Read More »

”Muharram är ett budskap för alla människor”

Minnet av Imam Husseins (frid vare med honom) martyrskap är en av de mest kända högtiderna för shiamuslimer. Under den islamiska månaden, muharram, hölls program på olika språk i flera städer i Sverige där shiamuslimer samlades och påminde sig om tragedin i Karbala. Vi har intervjuat Rubab från församlingen Zainabiya i Märsta, norr om Stockholm, och ställt några frågor om ...

Read More »

Sanningen i väntan på morgonljuset

Islam är tveklöst den mest omtalade och klandrade religionen. Detta sätter stor press på muslimer och har ödesdigra konsekvenser. Anti-islams propaganda är intensiv nog att även muslimer fokuserar sina debatter om frågor såsom islamofober vill. Folk blir övertalade att tro att islam är en våldsam religion, kränker människans rättigheter, har skrämmande sharialagar osv. Vi kan här inte presentera svar på ...

Read More »

Ur Rosengården 22 (En del av Ziyarah Ashura)

Å Allah, Till Dig tillhör prisningen, de tacksammas prisning tillhör Dig över deras [Imam Husseins och hans anhängares] missöden. Prisad vare Allah för min enorma sorg! Å Allah, skänk mig Husseins (fvmh) förböner på den kommande dagen (Domedagen), och låt mig stadigt och hängivet följa Husseins och Husseins kompanjoners fotspår, de som offrade sina liv för att försvara Hussein, frid ...

Read More »