ArtiklarDagens Muslim 37Kvinnan i islamLedarartiklarTidningsnummer

Kan man tvingas till att acceptera religion?

I vers 256 i kapitlet al-Baqara säger Gud: ”Det finns inget tvång i religionen. Den rätta vägen har sannerligen blivit tydligt åtskild från villfarelse…” Vad menas med tvång i denna vers? Varför ska man inte tvinga någon i religiösa angelägenheter? Kan man till exempel tvinga en tjej till att bära slöja?
Korantolkaren Ebrahim Ameli, säger i boken Majma’ al-Bayan att denna vers uppenbarades när muslimer fångade några personer i ett krig mot kristna. Denna vers uppenbarades för att man inte skulle tvinga fångarna till att acceptera islam efter kriget. Det finns många exempel och återberättelser gällande detta om hur islams Profet (Gvhf) brydde sig om fångarnas och deras familjers rättigheter. Majoriteten av kommentatorer av den Heliga Koranen anser att denna vers inte har uppenbarats gällande någon specifik person eller grupp, och att den har ett universellt budskap till alla människor. En av dem är den store och berömde kommentatorn av Koranen, Allameh Tabatabaei. I boken al-Mizan skriver han som kommentar till denna vers: ”Påtvingande religion har negerats, eftersom religion är en uppsättning teoretiska läror som följs av praktiska läror, och det som täcker alla de lärorna är ett ord, vilket är övertygelser. Övertygelse och tro är även själsliga angelägenheter som olust och tvång inte har något inflytande över. I vilket fall som helst har det förbjudits att tvinga människor till att acceptera religion och religiösa frågor i dess olika former.” Detta uttalande är också förenligt med förnuftet. Hur kan man tvinga någon till att älska och acceptera en varelse, en person eller en tro? Att tvinga till att handla enligt religion är en lönlös och fullständigt meningslös handling.

Det som är nödvändigt att nämna här är att detta icke-tvång gäller alla delar av religionen. Vi kan alltså inte endast använda denna vers för vissa av religionens angelägenheter och inte använda den i vissa andra frågor. Det går att dra många exempel om detta. I sociala frågor kan man hänvisa till religiöst giftermål.

Denna fråga inkluderar t.o.m. även slöja. Man kan alltså inte tvinga en kvinna till att bära slöja. Sådant tvång har både förbjudits inom religionen och så ger det upphov till att kvinnan bär slöja motvilligt, vilket kommer att resultera i distansering från Guds religion.
Det påstående som tyvärr har nämnts mycket i medier och vissa partier under det senaste året, att muslimska flickor bär slöja av tvång, är ett absurt och grundlöst påstående med tanke på det som nämnts ovan. Bevisning av ett sådant tvång måste antingen baseras på islams läror eller bekräftas av en legitim vetenskaplig forskning. I islam finns det ingen lära som säger att man ska tvinga sina döttrar till att bära slöja. Inte heller har någon legitim vetenskaplig forskning bekräftat förekomsten av ett sådant fenomen. För att kunna ha ett demokratiskt och fritt samhälle måste man undvika grundlösa påståenden som saknar belägg. Kanske kan sådana påståenden på kort sikt leda till att ett parti eller en grupp får det de vill, men på lång sikt kommer det att omvandlas till en felaktig praxis som kommer att vara mycket tidskrävande och svår att korrigera.
Frågan som nämns om exemplet med slöjan är om verkligen ingen muslimsk flicka i världen någonsin blivit tvingad av sin familj till att bära slöja?
Svaret är detta: Det finns definitivt flickor som har tvingats till att bära slöja, men samtidigt finns det också många flickor och kvinnor som har tvingats till att ta av sig slöjan. När slöja förbjöds i franska skolor var det muslimska flickor och kvinnor som, p.g.a. fysiskt tvång och hot från sina makar eller familjemedlemmar, tvingades överge slöjan. Det har även alltid funnits flickor och kvinnor som kontaktat islamiska församlingar i Sverige och klagat över att de tvingas överge slöjan och bett de ansvariga i dessa församlingar om hjälp. Vill partierna verkligen hjälpa dem?
Syftet med ovanstående inlägg är att det inte finns något tvång i islam, och att vi måste återvända till legitim vetenskaplig forskning i vår bedömning av andra.
Det svenska samhället har höga mänskliga värderingar, och en av dessa

värderingar är respekten för det fria valet av religion och dess tro och praxis.

Vårt ansvar idag i Sverige är att bevara denna frihet och att försvara individuella och sociala rättigheter för olika grupper oavsett religion, härstamning, etnicitet och kön m.m.

Related Articles

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button
Close
Close