Home » Tag Archives: Tradition

Tag Archives: Tradition

Månadens hadith 25- Januari 2019

Profeten (Guds välsignelser vare över honom &hans familj) säger: ”Den som gör sin far och mor nöjd har gjort Gud nöjd, och den som förargar sin far och mor har förargat Gud.” (Kanz al-’Ummal, vol. 16, s. 470)

Read More »