Home » Dagens Muslim 23

Dagens Muslim 23

Dagensmuslim 23 – Nov 2018 i pdf

Att tvaga (wudhu) innan bön

Jag måste alltid tvaga mig innan bönen och innan jag rör på Koranens text. Vi rensar själen och tankarna och vi tvättar kroppsdelarna under wudhu. Därför säger min mamma till mig att det är bra om jag alltid försöker vara tvagad. Jag gör wudhu innan jag går ut, sover, äter och när går till moskén med min familj. Såhär gör ...

Read More »

Vilken Muhammed?

De islamiska texterna ger en inkonsekvent beskrivning av Profeten, därav en viktig fråga som var och en bör funderar över: Kan alla dessa beskrivningar vara korrekta? Varken utomstående akademiker eller lärda muslimer hävdar att samtliga berättelser är riktiga. Den bok som är oförändrad och verkligen innehåller det som den avses innehålla är Koranen. Därför bör Koranen, för muslimer såväl som ...

Read More »

kortare handläggningstider för studenter

Internationella studenter som vill studera i Sverige har nu kortare handläggningstider om man jämför med samma period förra året. Anledningarna är flera, dels har man på Migrationsverket bättre kontakt med lärosäten och högskoleförbund, dels har man satsat på att arbeta bort många äldre ärenden. Ytterligare en anledning är att doktorander nu får uppehållstillstånd i två år istället för ett år ...

Read More »

kvotflyktingar i år vara uppnått redan i november

I ett pressmeddelande från Migrationsverket, så beräknas det uppsatta målet med att ta emot 5000 kvotflyktingar i år vara uppnått redan i november. Processen fungerar som sådant att underlag från UNHCR presenteras till Migrationsverket, utifrån underlaget kan myndigheten ofta göra en bedömning direkt från Sverige. Däremot i svårbedömda fall reser en delegation från Migrationsverket till områden för att göra en ...

Read More »

Hur förhåller vi oss till islam-kritik?

Många beskriver muslimer som intoleranta mot islam-kritik. Faktum är att man välkomnar en saklig kritik och har en stark övertygelse om att granskningen av vår lära leder till en bättre förståelse av den. Som muslimer är vi uppmanade att ha det mänskliga samhällets bästa när vi diskuterar eller argumenterar för eller mot en viss idé. Vi antar att kritikern mål ...

Read More »

Karl Vilhelm Zetterstéen – Dalmasen som blev professor inom de semitiska språken

Karl Vilhelm Zetterstéen föddes i Orsa i Dalarna den 18 augusti år 1866. Karl Zetterstéen studerade vid Uppsala universitet och det var de semitiska språken som utgjorde hans studier. Han hade stor kunskap om de semitiska språken, speciellt arabiska, men han gjorde även djupgående studier inom persiska, turkiska och nubiska. Han började som student och 11 år senare blev han ...

Read More »

Lyckans hörna 11 – Träning och den andliga utvecklingen

Som människor är vi ansvariga att hålla våra plikter och se till att vi ständigt färdas mot målet med vårt liv. Det är enkelt att vilja bli en bättre, perfekt och lycklig människa men svårt att verkligen bli det man önskar vara. Det finns inget lycko-piller som gör att man blir perfekt och lycklig människa. Lycka och perfektion är något ...

Read More »

Ur Rosengården 23 (Du är kärlek)

Du är rysningen längst min ryggrad känslan i mina fingrar värmen i min själ som ännu rör sig mot något jag inte vet men vill ta på känna igen i din närhet   Du som har sett du som har hört du som har känt alltid, alltid utan att tveka för sanningens skull Det du var det du är det ...

Read More »

Hälsohörna 9 – ÄT FISK! Varför? Vilka typer? Hur? Del 2: Vilka typer av fisk ska vi äta?

  I föregående artikel (Del 1: Varför bör vi äta fisk?) nämnde vi vissa viktiga fördelar med att äta fisk. Vårt fokus var på fiskfettet omega-3. Och vi diskuterade varför det är viktigt att ha konstanta intag av omega-3. I islam avrådes man från att äta fisk som saknar fiskskal. Fiskarter, däribland de med fiskskal, delas in i tre typer ...

Read More »