Home » Dagens Muslim 20

Dagens Muslim 20

Dagensmuslim 20 – Aug 2018 i pdf

Almedalsveckan

Under den första veckan i juli ägde Almedalsveckan rum på Gotland som är en viktig plats för alla politiska partier och organisationer. Almedalsveckan samlar också flera intresseorganisationer från näringslivet och hela veckan ägnas åt att diskutera samhällsfrågor.I år är det 50 år sedan det första talet ägde rum i Almedalen och det är även valår i år, vilket innebar att ...

Read More »

Genuin inre fred och vägen till den

Fred så väl som krig är ett ömsesidigt tillstånd, något som äger rum mellan flera inblandade parter. Genuin fred är inte riktigt ett icke-krigstillstånd utan något som innebär att det inte finns några spänningar mellan de involverade. Först då vi kan se fredens frukter i form av ro, harmoni och lycka i berörda områden; det kan vara i vår värld, ...

Read More »

Fördöm all sorts rasism

Eftersom Koranen sändes ned i en miljö där frågan om folk- och släkttillhörighet och klanliv i alla aspekter var förhärskande måste resultatet av en sådan miljö naturligtvis färgas av arabisk folktillhörighet, inte minst av klantillhörighet. Men det som är intressant är att Koranens struktur inte på något sätt har en sådan färg och att tilltalet ”Å araber!” t.o.m. inte syns ...

Read More »

Månadens hadith 20- Augusti 2018

Guds sändebud Muhammed (Gvmh): Den av er som är mig närmast på domedagen är den sanningsenligaste personen, den bästa förvaltaren, den som är bäst på att hålla löften, den med bäst uppförande och den av er som står folket närmast. (Bihar al-Anwar, vol. 75, s. 94, nr. 12)

Read More »

Ur Rosengården 20 (Ur åkallan Komeil)

Å min Gud och min Mästare, Jag frågar Dig då, vid Din kraft som Du har förutbestämt, vid Din gudomliga kungörelse som Du har gjort nödvändig och verkställt, och Du har övermannat den som Du har verkställt [domen] för, Att Du förlåter mig denna natt, och denna stund, för Alla brott som jag har begått, Alla synder som jag har ...

Read More »

Ulf Svensson – En mans vision som blev till verklighet

Ulf Svensson bor i Norrköping tillsammans med sin hustru Marianne Sterner-Svensson och är 86 år gammal. År 1965 startade han Kolmårdens Djurpark utanför Norrköping i Kolmården. Under 60-talet var Kolmården en av Sveriges fattigaste kommuner och många flyttade ut och små åtgärder var inte möjliga på bygden. Ulf Svensson, med intresse för scouting, människor och djur, såg stora möjligheter av ...

Read More »

Politiker berättar om integration i kommande val

I början av juni anordnades Järvaveckan på Spånga idrottsplats, det är ett initiativ av Ahmed Abdirahman, som också är grundaren för den ideella föreningen The Global Village. Enligt arrangörerna är Järvaveckan en mötesplats för samhällsengagemang där företag och organisationer kan delta för att bidra med expertis och deras perspektiv. På programmet hölls aktiviteter för stora och små, förutom partiledartal och ...

Read More »

Händelsen i Ghadir kommer aldrig att glömmas bort

Guds visdom har gjort så att den historiska händelsen i Ghadir har stannat kvar i alla sekel och epoker på ett levande sätt i människors hjärtan, skrivits ned i dokument och böcker, nämnts av islamiska författare under varje tidsepok i böcker om korantolkning, traditioner, teologi och historia och talats om av religiösa talare i höga toner i deras predikningar och ...

Read More »

Hälsohörna 7 – Sover ditt barn tillräckligt?

Sömn är en extremt viktig aspekt i våra liv som dessvärre försummas av många. Ett faktum som vissa går miste om är att olika åldersgrupper behöver olika mängder sömn. En manifestation av denna ovisshet är när föräldrar planerar familjens, och därmed barnens, sömnrutiner i enlighet med sina egna behov. I samband med skolstarten vill vi i denna artikel belysa sömnbehov ...

Read More »