Home » 2018 » december

Monthly Archives: december 2018

Om Kristi budskap, person och mission

Gud sände sina profeter till alla nationer, för att rädda dem och upplysa om omvändelsens väg. En av de största profeterna var Jesus Kristus (fvmh) vars födelsedag firas under julen enligt tradition. Han är även en viktig profet för muslimer, inte minst pga. vad Profeten Muhammed (Gvhf) har berättat om hans liv och lära. Det är dessvärre normalt att folk oftast ...

Read More »

Lyckans hörna 12 – Var en skicklig och vaksam byggmästare

När ingenjörer, i jordbävningstäta områden, lägger grunden för byggnader ser de till att dessa kan stå mot jordskakningar. Dessa byggmästare vet att ju fler faror som hotar byggnaden desto fler åtgärder krävs det för att ha en stabil fastighet. Lyckliga och framgångsrika är de som noga planerar sitt arbete. Du är ingenjören som bygger din personlighet som är känsligare än ...

Read More »

Profeten Jesus (frid vare med honom)

Jul är en högtid som firas årligen till minne av profeten Jesus (fvmh) födelse. Profeten Jesus (fvmh) var en av de fem stora profeterna. Gud sände profeten Jesus (fvmh) till människorna för att vägleda dem och berätta om Gud och hur människorna ska dyrka Gud. Hans mamma hette Maria (fvmh). Hon var en helig kvinna som var känd bland människorna ...

Read More »

Ur Rosengården 24 (Ur åkallan Komeil)

Å, min Herre, Hav nåd med min svaga kropp, min huds tunnhet, och mina ömtåliga ben! Å, Den som har påbörjat min skapelse, min hågkomst, min uppfostran, mitt välstånd och föda, Skänk mig [Din nåd] så som Du en gång i det förgångna skänkte mig Din generositet och var god mot mig! Å, min Gud, min Mästare och min Herre, ...

Read More »

Rasism och islamofobi på apotek

Anställda vid apotek vittnar om vardagliga trakasserier och rasism från kunder. Att bli utsatt för rasism p.g.a. ens bakgrund är vanligt vittnar tre anställda vid apotek till SVT Nyheter. Kommentarer som ”din klädsel passar inte i vårt samhälle” eller ”ska du inte anpassa dig till vårt land?” är idag något som man får höra under sin arbetsvecka. Vidare berättar ett ...

Read More »