Home » Artiklar » Ledarartiklar

Ledarartiklar

När sanningen vidrör rena hjärtan

Karavanen var på väg från Arabien mot Kufa, plötsligt stannar Imam Hussein, Profetens dotterson, sitt följe och rider mot ett tält. Han hälsar på en äldre kristen kvinna och frågar om hennes nygifte son Wahab. Modern svarar att sonen har gått efter vatten. Han meddelar: ”Säg till honom att han skall fullborda drömmen.” När han lämnar tältet märker modern att ...

Read More »

Fördöm all sorts rasism

Eftersom Koranen sändes ned i en miljö där frågan om folk- och släkttillhörighet och klanliv i alla aspekter var förhärskande måste resultatet av en sådan miljö naturligtvis färgas av arabisk folktillhörighet, inte minst av klantillhörighet. Men det som är intressant är att Koranens struktur inte på något sätt har en sådan färg och att tilltalet ”Å araber!” t.o.m. inte syns ...

Read More »

När fastan bli för svår

O, ni som kommit till tro, fastan har föreskrivits för er, på samma sätt som det föreskrevs för [folken], innan er, för att ni [genom detta] må förvärva gudfruktighet. (Koranen 2:183). Avsikten med skapelsen är att människans själsliga potential och dolda skatter skall blomstra. Det är därför nödvändigt för den medvetne att vid varje stund försöka fokusera på sin andliga ...

Read More »

Månaden Ramadans värde och välsignelser

Månaden Ramadan är den nionde månaden i den islamiska kalendern. Terminologi Ordet ”Ramadan” kommer från roten ”Ramaḍa” och betyder solens extrema strålning mot marken. Det sägs att anledningen till denna namngivning är att araberna namngav månaderna med den tiden då de inträffade, och då månaden Ramadan namngavs var det extremt varmt. Plural för Ramadan blir Ramadanāt, och i vissa traditioner ...

Read More »

Religionens plats i framtidens Sverige

Under dagarna 14:e och 15:e mars anordnades konferensen ”Religionens plats i framtidens Sverige” av Islamiska Shiasamfunden i Sverige (ISS) i samverkan med myndigheten för stöd till trossamfund (SST) och Sveriges Interreligösa råd (SIR). Konferensen som pågick under två dagar i Scandic Hotel i Sollentuna norr om Stockholm, gästades av olika företrädare från civilsamhället, akademin och det offentliga. De två dagarna ...

Read More »

Okunskap om shiaislam i svenska religionsböcker

I svensk skola ska den kunskap som förmedlas vila på vetenskaplig grund. Skolan ska också vara icke–konfessionell, det vill säga att det inte får förekomma några religiösa inslag. I Sverige ska det undervisas om religion, inte i religion. Lärare, oavsett livsåskådning, måste därför förhålla sig neutral till de religiösa och sekulära livsåskådningar som ingår i ämnet religionskunskap. Med ökad kunskap ...

Read More »

Hur och varför bör man skydda familjen?

En av samhällets viktigaste grundstenar är familjen, vilken är den betydelsefulla och känsliga vaggan för varje ny medborgare. En av samhällets viktigaste grundstenar är familjen, vilken är den betydelsefulla och känsliga vaggan för varje ny medborgare. För att se hur ett samhälle mår kan man analysera dess individer och familjer. Harmoniska, mogna, stadiga, gudfruktiga, rationella och ansvarsfulla familjer resulterar i ...

Read More »

”Jag brukar säga: ‘Det finns goda muslimer!’”

Detta är en mening som en äldre sverigedemokrat sade under bokmässan 2014, som ett tack när jag bjöd honom på karameller. Svaret avslöjar hatet mot muslimer som han, liksom många andra muslimhatare, lider av. För att han skall känna av giftet som fanns i hans mening svarade jag: ”Det finns också goda sverigedemokrater.” Han överraskades, rynkade lätt på pannan och ...

Read More »

Dagens Muslim fyller ett år!

När Imam Ali Islamic Center för ett år sedan bestämde sig för att publicera sin första officiella månatliga tidning på svenska ansåg många av centrets medlemmar att det var svårt att klara av en sådan publikation p.g.a. finansiella problem och brist på mänskliga resurser. I december 2016, i samband med profetens födelsedagshögtid (frid vare med honom & hans familj), publicerades ...

Read More »

Ett råd till rasister och andra islamhatare

Förr eller senare upptäcker folk som sprider hat mot islam att det är inte islam och muslimer som är hotet utan okunskap och desinformation om islam samt om vad som är bäst för samhället. Många rasister är ärliga och vill tjäna sitt land och är redo att offra mycket för folket. Det är därför de väljer att protestera trots en ...

Read More »