Home » Artiklar » Gästartiklar

Gästartiklar

Genuin inre fred och vägen till den

Fred så väl som krig är ett ömsesidigt tillstånd, något som äger rum mellan flera inblandade parter. Genuin fred är inte riktigt ett icke-krigstillstånd utan något som innebär att det inte finns några spänningar mellan de involverade. Först då vi kan se fredens frukter i form av ro, harmoni och lycka i berörda områden; det kan vara i vår värld, ...

Read More »

Ett år till valet

Med cirka ett år kvar till valet 2018, som beräknas äga rum söndagen den 9 september, är det angeläget att diskutera svenska muslimers deltagande i valet. Enligt den sista forskningen som forskaren Tobias Hübinette vid stiftelsen mångkulturellt centrum gjorde visade det sig att en tiondel av den svenska totalbefolkningen numera kanske kan benämnas som svenska muslimer. I större städer finns ...

Read More »

Är svenska muslimer rätt representerade i media?

Att ge en så allsidig bild av verkligheten som möjligt där olika röster får komma till tals är på flera sätt grundbulten i det journalistiska uppdraget. Detta faktum är speciellt viktigt när det gäller frågor som rör samhällsgrupper som ofta upplever att de framställs på ett stereotypt eller förutfattat sätt och som inte automatiskt har tillgång till mediernas kanaler. Men ...

Read More »

Man tar seden dit man kommer!?

Som tidigare lovat i Nr 5 skriver jag om ett citat som används för att pressa nysvenskar att assimileras i det svenska samhället. För en del ”toleranta” människor blir det för mycket att se muslimer tro på sin religion. ”Nej, slöja i skolan, på apoteket och på sjukhuset är för mycket!”, det är vad en del tänker och yttrar. Många ...

Read More »

”Slöja är (inte) en symbol för kvinnoförtryck!”

Det är vad f.d. utbildningsministern framställer och yrkar. ”Anledningen” påstod han nyligen i SVT vara att det finns kvinnor som har tvingats ta på sig slöja och inte får gå barhuvade. Frågan är om han, liksom andra som håller med, kan stå fast vid sådana tydliga argumentationsfel. Om Björklund vill vara konsekvent så undrar jag: Vad symboliserar slöjan när flera ...

Read More »

Demaskering av integrationsproblemet!

En lyckad samhällsintegration innebär att en person eller grupp får sin plats och funktion i samhället utan att behöva assimileras. Processen innebär att olika komponenter trots olikhet samarbetar och konstruerar ett harmoniskt samhälle. Integration, vems plikt? Egentligen är integration en plikt som varje medborgare i samhället ansvarar för, det är dock våra politiker som bär det stora ansvaret. De har ...

Read More »

Att vara öppna, mötas och integreras

Mycket händer när två människor möter varandra för första gången. Ibland brukar man tala om att det första intrycket är det viktigaste, och nog ligger det något i det. När man väl lyckats skapa en uppfattning hos någon om vad man är, är det svårt att ändra den uppfattningen. Någonstans i vår reptilhjärna har vi ett behov av att identifiera ...

Read More »

Att vara politisk aktiv…

Det som driver politiker är visionen om att kunna förändra samhället till det bättre. Kanske ligger en ideologisk drivkraft bakom deras arbete mot det gemensamma bästa. Det är säkert att önskan till förändring till det bättre finns hos oss alla. Eftersom vi lever i ett demokratiskt samhälle och vi vet att en av demokratins viktigaste premisser är att varje medborgare ...

Read More »

Vad är integration?

Begreppet integration kan knappast vara främmande för någon i Sverige. Emellertid förefaller det inte finnas någon konsensus om vad begreppet betyder. Medan vissa talar öppet om krav på assimilation, använder andra begreppet integration för att syfta på assimilering. Därmed torde det också vara uppenbart att integration inte är detsamma som assimilering. Assimilation syftar på en process där något förlorar samtliga ...

Read More »