12. Imam Mahdi (fvmh)Ahl-albayt (frid vare med de)ArtiklarBudskapet 06

Imam Mahdi (fvmh) – Alla himmelska religioners lovade räddare

Tidens Imam och gudomlige ledare, Hans Excellens Mahdi (fvmh), är shiamuslimernas tolfte Imam och enligt den shiitiska skolan och referenser till flera traditioner och koranverser lever han idag och kommer att träda fram en dag. Tron på Imam Mahdi (fvmh) tillhör shiamuslimernas fasta och viktiga trosuppfattningar. Sunnimuslimer (Ahl al-Sunnah) tror även på själva grunden av Mahdavism och att en helig person vid namn Mahdi kommer att dyka upp. Han har samma namn och smeknamn som den Helige Profeten (fvmh & hf).

 

Tidens Imams (fvmh) födelse

Hans Excellens är Imam Askaris (fvmh), shiamuslimernas elfte Imam, enda barn. Imam Mahdi (fvmh) föddes vid gryningen den 15 Shaban år 255 e.h. (28 juli år 869 e.Kr.) i Samarra i dagens Irak. Efter fem års livstid under sin faders och nobla moders (Narjis Khatun) omhändertagande tog han över shiamuslimernas ledarskap efter sin faders (fvmh) martyrskap, precis såsom profeterna Jesus och Johannes (fvmd) officiellt blev profeter när de var barn. Efter Hans Excellens fördoldhet kommer han att genomföra rättvisan i hela världen.

Trots den abbasidiska regimens speciella övervakning föddes shiamuslimernas siste Imam i Imam Askaris (fvmd) hus den 15 Shaban år 255 e.h. Hans Excellens hemliga födelse liknar profeterna Moses och Abrahams (fvmd) födelser. Dessa två stora profeter övervakades av faraoers och nimroders mest extrema övervakning och föddes oskadda bredvid Faraos och Nimruds slott med Guds vilja. Imam Mahdi (fvmh) föddes i fullständig säkerhet och utan att fienderna ens kände lukten av händelsen fredagen den 15 Shaban vid gryningen samtidigt som den abbasidiske kalifens spioner och medhjälpare övervakade den elfte Imamens (fvmh) hus 24/7.

 

Guds bevis

En dag kom Uthman ibn Sa’id ibn ’Amri tillsammans med cirka 40 personer från shiamuslimernas stormän för att träffa Imam Askari (fvmh) för att fråga om Hans Excellens efterträdare och för att förhindra oskiljaktigheter gällande ledarskapet i framtiden. Återberättaren säger: ”När Uthman ibn Sa’id sa [följande] till H. Exc. Askari (fvmh): ”Vi har kommit för att fråga dig om en viktig angelägenhet som ni är mer informerad om.” sa H. Exc. Askari (fvmh): ”Sätt dig Uthman.”. Efter en stund sa Imamen (fvmh): ”Vill ni att jag ska säga varför ni har kommit?” Alla sa: ”Å son till Guds Sändebud, varsågod!” Då sa Imamen: ”Ni har kommit för att fråga mig om Guds bevis och Imamen efter mig.” Alla sa: ”Ja.” Vid detta ögonblick kom plötsligt en pojke in som hade ett lysande ansikte som månen och liknade Imam Askari (fvmh) på alla möjliga sätt. Imamen sa: ”Detta barn mitt är er ledare och min efterträdare efter mig. Var försiktiga om att inte drabbas av turbulens i religionen efter mig…””

Fakta om Imam Mahdi (fvmh)

Imam Mahdis (fvmh) levnadsperiod

Imam Mahdis (fvmh) levnadsperiod delas in i fyra perioder:

 • Från födsel till Imamens (fvmh) fördoldhet

Tidens Imam (fvmh) levde cirka fem år under sin noble faders, Imam Askari (fvmh), omhändertagande på ett ganska hemligt vis. Ett av de väldigt viktiga ärenden under denna period som Imam Hassan Askari (fvmh) utförde var att presentera Imam Mahdi (fvmh) för de shiamuslimska stormännen för att de inte i framtiden skulle drabbas av oskiljaktigheter gällande ledarskapet.

 • Imamens (fvmh) mindre fördoldhet

Efter Imam Hassan Askaris (fvmh) martyrskap år 260 e.h. började den mindre fördoldhetens period och fortsatte fram till år 329 e.h. (totalt 69 år). Under denna period hade Imam Mahdi (fvmh) kontakt med folket via fyra specifika representanter.

 • Imamens (fvmh) större fördoldhet

Denna period började fr.o.m. år 329 e.h. och kommer att fortsätta ända tills Gud anser det vara lämpligt. Under denna period har Imamens (fvmh) generella representanter ansvaret för att svara på folkets frågor och förmedla Guds lagar och Imamen har inte presenterat någon specifik representant för denna period.

 • Perioden då Imamen (fvmh) regerar

Efter framträdandet kommer Imam Mahdi (fvmh) att etablera rättvisa världen över utifrån islams synvinkel.

 

Vill ni läsa mer om Imam Mahdi (fvmh)? Här presenterar vi ett par böcker för er:

1 – Mahdavismens diskurs (Goftemane Mahdaviyyat)

Att svara på tvivel och att komma med stabila argument för att eliminera oklarheter om olika dimensioner gällande Mahdavism har alltid varit en av de viktiga angelägenheterna som shiamuslimernas stora lärda fokuserat på under olika perioder genom historien. De har tagit sina allvarliga ansvar på ett mycket bra sätt i att svara på existerande frågor och tvivel.

Boken ”Goftemane Mahdaviyyat”, skriven av Ayatullah Safi Golpaygani, är ett mycket värdefullt verk vari det ges svar på frågor kring shiism, ledarskap och Mahdavism till en nödvändig gräns med referenser till koranverser, traditioner och vetenskapliga och intellektuella bevis.

2 – Mahdins skrift (Sahifat al-Mahdi)

Författaren av denna bok är herr Javad Qayyomi Esfahani. Han har samlat ihop en samling av åkallelser, besökstal (Ziyarat) och yttranden som refereras till Tidens Imam (fvmh) och har lagt till en introduktion till dem efter att ha gett dem en struktur. Denna bok har tryckts och publicerats med 390 sidor, en inledning och fyra avsnitt.

3 – Världens etablerare av rättvisa (Dadgostare Jahan)

Denna bok har skrivits av Ayatullah Ibrahim Amini som en form av debatt. Han skriver om anledningen till författandet av denna bok: ”Tron på existensen av den lovade Mahdi och den levande och dolde Imamen är en islamisk trosuppfattning… det är en trosuppfattning som bevisats genom mångåterberättade (Mutawatir) rapporter, [rapporter vars] emission är säkra (Qat’i al-Sudur) och som inte går att tvivla på. Men många frågor som relaterar till det behövs det analyseras och forskas kring, såsom t. ex. livsåldern, den långa fördoldheten, orsaken till fördoldheten m.m.

Gällande detta har motståndare problematiserat många saker skriftligen och muntligen bland ungdomar och akademiker och p.g.a. detta fanns det ett behov av svar.

I olika delar av boken har det diskuterats och analyserats om frågor såsom början på tron på Mahdi, Mahdi i religioner, filosofin med fördoldheten, framträdandets tecken, världen under Mahdis tid m.fl. Det totala innehållet har strukturerats och publicerats med 340 sidor.

Review Overview

User Rating: Be the first one !

Related Articles

4 Comments

 1. Salam!
  Jag läste er artikel: ”Imam Mahdi (fvmh) – Alla himmelska religioners lovade räddare” och längst ner hade ni rekommenderat ett par böcker som har koppling till vår tids Imam (aj). Jag blev riktigt intresserad av den tredje boken ”Världens etablerare av rättvisa (Dadgostare Jahan) men hittar den tyvärr inte på nätet. Har provat söka upp den på båda språken men får inget resultat. Vet ni ifall den endast finns i bokform eller även på nätet. Skulle ni kunna länka boken ifall den finns på nätet. Helst på arabiska eller svenska.

  Tack på förhand.

 2. Vill du Veta något vilka brister och följande fel du har i den historia!?
  Imam betyder Wisdom !
  Mahdi betyder den utvalde (Den Allah gav visdom och lärde honom allt han måste veta ).
  Ingen Far ger samma namn som eget , Alla bär sin eget namn för och klä sig sit eget namn.
  Han kallas för Imam Mahdi som orderna har sin innebörd (förklaring ) men han heter inte så!
  Sen bör du veta oxå, ingen lärare kan finnas bättre än Gud !
  Sen bör du veta oxå ingen annan kan ge dig den exakta berättelsen till visdomstanden. Din än Gud!
  Alhamdulillah !
  Sen bör du veta oxå Hans far var Ali och från Hussain rot.

  Det finns en hadithe som sägs ” Även om det är för en endast en dag ska han komma för just en enda dag”
  Det betyder även om han måste ge sin sista andetag i Mekkah kommer han visa sin ansikte för en enda dag i Mekkah !
  Två saker kommer och ske antligen en ljus kommer och bringa från Honom precis så som mor Fatima när hon föddes så Kom en ljus som lyste över Makkah ,
  Eller Jesus kommer !
  Och Han vet i föreväg vem han är !
  Men många har spärrar vägen för människor ,
  Och Han väntar med sår och tålamod på Guds mirakel hjälp att nå sin destation!
  Han har frågat om hjälp, men ingen hjälper dom han har frågat !
  Folk har för lite tro (Iman),
  Folk är alldeles för ovisa för och finnas en ända människa för han !

  Salam Alejkum !!!
  Glöm inte 3 saker i ert liv!!
  Att komma ihåg Gud när du är mest upptagen i jobb , samtal med en gäng (vänner familj) eller när du går varje dag!
  2) att upprepa Al Fatiha 7 gg per dag!

  3)Och Läsa Koranen ofta på nattetimmar .

  Det sista ha en vänlig ord för dina medmännsikor,
  Underskatta Aldrig din mors undervisning och din fars tillrättavisning!
  Va snäll i ord och handling mot dom ,
  Vad de gäller snällhet bör du vara oxå mot din nästa!

  Och Glöm inte •
  Ingen människa kan visa sin tacksamhet mer än den människa som för Gud delar sina gåvor med sig ””
  ….

 3. Hej jag ska säga till er vad heter alla imamernas namn.Det finns bara 12t imam

  Imam Ali [ع]
  Imam Hassan [ ع]
  Imam Hussein [ ع]
  Imam Ali ibn Hussein [ ع]
  Imam Mohammed al Baqer [ ع]
  Imam Jafer al Sadiq [ ع]
  Imam mosa ibn jafer [ ع]
  Imam Ali ibn mosa [ ع]
  Imam Mohammed aljwad [ ع]
  Imam Ali al Hadi [ ع]
  Imam al Hassan al askari [ ع]
  Imam Mohamed al Mahdi [ ع]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button