Home » Budskapet 4

Budskapet 4

Budskapet 4 Mars 2017 i PDF

Fatima Zahra (frid vare med henne)

Hej alla kära barn! Då var det dags igen mina vänner. Hoppas ni mår bra och jag HOPPAS även att det går bra för er i skolan. Jag tänkte skriva om en viktig person, om en kvinna, en dotter, en fru och mor. Hon heter Fatima (frid vare med henne). Vet ni vem hon är? Häng med så ska ni ...

Read More »

Återberättelser om Fatima Zahras (fvmh) martyrskap

Vi har nu befunnit oss i sorg i över två veckor för vår älskade mästarinna Fatima Zahra (fvmh). Det finns två starka återberättelser gällande den dag som vår Heliga Fatima (fvmh) lämnade detta jordiska liv och som var ungefär 80 dagar efter att hennes fader Profeten Muhammed (fvmh) hade sin bortgång. Eftersom det första aktuella datumet har passerat som var ...

Read More »

Är Nouruz en islamisk högtid?

Den 21 mars 2017 är det högtiden Nouruz, som är nyår i den islamiska solkalendern. I islamiska läror har det nämnts att varenda dag då ingen synd utförs är en högtid. Men under årets gång finns det ett par speciella högtider som har speciella seder och egenskaper. De viktigaste av dem är högtiderna Ghadir, Fitr och Adha som för med ...

Read More »

Demaskering av integrationsproblemet!

En lyckad samhällsintegration innebär att en person eller grupp får sin plats och funktion i samhället utan att behöva assimileras. Processen innebär att olika komponenter trots olikhet samarbetar och konstruerar ett harmoniskt samhälle. Integration, vems plikt? Egentligen är integration en plikt som varje medborgare i samhället ansvarar för, det är dock våra politiker som bär det stora ansvaret. De har ...

Read More »

Damen Umm al-Banin – en exemplarisk fru och mor i islams historia

En av shiamuslimernas stoltheter är deras stolthet över alla islams inflytelserika personligheter utan att ta hänsyn till deras kön, folkslag, hudfärg eller nationalitet. Denna respekt är så pass stor att shiamuslimer strävar i att besöka deras gravar och medla till Gud via den position som dessa personer har. En av dessa kvinnor är Fatima, Huzams dotter, känd som Umm al-Banin ...

Read More »

Den bästa och mest storartade kvinna genom tiderna

Enligt muslimer är Fatima (frid vare med henne) världens bästa och mest storartade kvinna genom tiderna. Denna övertygelse härstammar ifrån profetiska traditioner. Även om denna grupp av traditioner skiljer sig ifrån varandra i skrift har de ändå en enda betydelse. I ett av dessa uttalanden (som alla muslimer är enade om, d.v.s både sunni- och shiamuslimer) säger den Helige Profeten ...

Read More »

Moderns ställning i islam

I den Heliga Koranen och traditioner har det betonats om att vara god mot sin mor.Vissa koranverser har verkligen stimulerat människans känslor i relation till hennes mor och påminner henne om nödvändigheten att tacka sin mor då hon stått ut med nio månader av hennes tyngd. Människan måste alltid komma ihåg vilka svårigheter hennes mor stått ut med under graviditeten ...

Read More »

”De flesta kvinnor som anser sig ha diskriminerats pga. religion är muslimer”

Ungefär varenda dag hör vi olika partipolitikers uttalanden i media och tidningar om vikten av att jobben ska ökas. Jobb är det mest grundläggande behovet för varenda människa oavsett trosbekännelse och religion för att den ska kunna försörja sig. Ökad arbetslöshet är en samhällsrelaterad skada och förlust för varenda samhälle. Av denna anledning har ökade jobb, speciellt för ungdomarna, alltid ...

Read More »