Home » Ahl-albayt (frid vare med de) » 0. S. Fatemeh Zahra (fvmh)

0. S. Fatemeh Zahra (fvmh)

Lär dig Fatima Al-Zahras olika namn

Fatima Fatima Zahra s, kallas ”Fatima”, för att hon är beskyddad från helvetet med sina goda handlingar.   Zahra ”Zahra” är den person som överglänser. Fatima (S) överglänser med sina goda handlingar och uppoffringar.   Tahereh ”Tahereh” betyder kvinnan som har rena tankar. Fatima as kallas för det eftersom hon har rena tankar och goda handlingar som gör Gud och ...

Read More »

Återberättelser om Fatima Zahras (fvmh) martyrskap

Vi har nu befunnit oss i sorg i över två veckor för vår älskade mästarinna Fatima Zahra (fvmh). Det finns två starka återberättelser gällande den dag som vår Heliga Fatima (fvmh) lämnade detta jordiska liv och som var ungefär 80 dagar efter att hennes fader Profeten Muhammed (fvmh) hade sin bortgång. Eftersom det första aktuella datumet har passerat som var ...

Read More »

Den bästa och mest storartade kvinna genom tiderna

Enligt muslimer är Fatima (frid vare med henne) världens bästa och mest storartade kvinna genom tiderna. Denna övertygelse härstammar ifrån profetiska traditioner. Även om denna grupp av traditioner skiljer sig ifrån varandra i skrift har de ändå en enda betydelse. I ett av dessa uttalanden (som alla muslimer är enade om, d.v.s både sunni- och shiamuslimer) säger den Helige Profeten ...

Read More »

Mästarinnan Fatimas (fvmh) omfattande kunskap

Den 11 februari 2017 eller den 13 Jamadi al-Awwal år 1438 e.h. är enligt en tradition martyrdagen för Fatima Zahra (fvmh), den Heliga Profetens (fvmh & hf) dotter, Imam Alis (fvmh) fru och den nobla modern till Imam Hassan och Imam Hussein (fvmd). Gällande dagen då Hennes Excellens Zahra (fvmh) gick bort finns det ett par åsikter bland historieböckerna. Vissa ...

Read More »