Dagens Muslim 22Svenska personligheter

Mohammed Knut Bernström – Svensk diplomat och koranöversättare

Knut Bernström föddes i Saltsjöbaden i södra Stockholm år 1919. Knut kom från en familj som bestod av både protestanter och katoliker och under sin ungdom konverterade han till katolicismen från protestantismen. Men på 1960-talet under Andra vatikankonciliet övergick katolicismen från ett traditionellt tillvägagångssätt och blev en del av moderniseringen. Detta var för Knut något underligt då han såg religion som något fast. ”Det av Gud givna måste väl vara beständigt?”
Knut Bernström arbetade som diplomat inom utrikesdepartementet och tjänstgjorde och verkade i Spanien, Frankrike, Sovjetunionen, USA, Brasilien, Colombia, Venezuela och Marocko. Efter 40 år gick han i pension när han själv begärde detta pga. hälsoskäl.
Den tid som han spenderade i Marocko och där han även var bosatt under en längre tid vart ett nytt vägskäl för Knut. Genom sin kontakt med islam, den Heliga Koranen och dess riter som utförs inom religionen fann Knut det permanenta. Detta ledde till att Knut konverterade till islam år 1986 och samtidigt tog förnamnet Mohammed.
Efter sin pension år 1998 började Mohammed Knut Bernström översätta den Heliga Koranen till svenska och vars namn är ”Koranens Budskap.” Skillnaden mellan den tidigare översättningen som fanns av Zetterstén var deras olika frågeställningar under översättningen. Zettersténs frågeställning var följande: ”Hur ska jag återge vad dessa arabiska meningar betydde på 600-talet på Arabiska halvön?”, medan Mohammed Knut Bernströms frågeställning var en annan: ”Hur ska jag och andra svenska muslimer förstå budskapet i denna arabiska text?”
Detta gör översättningen värdefull även för icke-troende eftersom en bildad svensk muslim beskriver budskapet av den Heliga Koranens innehåll.
Mohammed Knut Bernström påbörjade även en översättning av en av de klassiska samlingarna av hadither (Profeten Muhammeds (fvmh & hf) traditioner) inom sunni-islam. Tyvärr hann den aldrig bli publicerad innan hans bortgång år 2009. Mohammed Knut Bernström var då 89 år gammal.

Review Overview

User Rating: 4.32 ( 3 votes)

Related Articles

4 Comments

  1. Hej jag önskar vilja gå till hans begravning ..Jag vet inte hur jag ska besöka honom. Hittar ingen stans vart jag kan finna information

  2. Hej!
    I artikeln nämns det att han konverterade till islam 1986 men att han tog namnet Mohammed 1980 och började översätta koranen då, stämmer detta verkligen?

    1. Tack för din kommentar. Det rätta årtalet då Bernström publicerade sin översättning av Koranen är 1998. Nu har vi även rättat till i artikeln.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button