ArtiklarDagens Muslim 45LedarartiklarTidningsnummer

ISLAMS KVINNOSYN ENLIGT VÅRA SKRIFTLÄRDA

När islam och genusfrågan diskuteras i samhället så uppkommer oftast frågan om islams kvinnosyn. Inom islam finns det självklart en förenad position och uppfattning i frågan om kön och könsroller. Otaliga böcker har skrivits om islams kvinnosyn, och ett bra exempel är boken ”Woman in the Mirror of Divine Beauty and Divine Glory” som är författad av den skriftlärde Javadi Amoli. Författaren förklarar i sin bok att det inte finns någon skillnad mellan könen ur ett humanistiskt perspektiv. Med andra ord är mänskligheten en gemensam faktor mellan en man och kvinna. Författaren utvecklar detta vidare genom att påpeka att även den mänskliga själen inte har något kön. Det är bara den fysiska kroppen som kan delas upp i olika kön. Därmed har mannen och kvinnan samma potential när det kommer till att utveckla sina personliga och själsliga egenskaper. Den heliga koranen har på samma sätt belyst att det inte finns någon skillnad mellan könen när det kommer till att belönas för deras arbete och strävan, den heliga koranen säger:

Den svenska översättningen till versen:

[3:195] Och Gud svarar dem: ”Jag skall inte låta någon av er som arbetar och strävar, vare sig man eller kvinna, se sin strävan gå förlorad – ni är [alla] av samma rot [och skall lönas på samma sätt]. De som övergav sina hem för att fly undan det onda, eller drevs bort därifrån och led annan oförrätt för Min skull och de som kämpade [för Min sak] och stupade, för dem alla skall Jag utplåna deras dåliga handlingar och föra dem till lustgårdar, vattnade av bäckar – en belöning från Gud själv; ja, den bästa belöningen väntar hos Gud.” 

 

Ovan vers beskriver också en historisk händelse där muslimerna var tvungna att lämna sina hem och migrera till andra städer som till exempel Medina. I början av islam så utgjorde Medina en fristad för muslimerna och därför så migrerade även Profeten Mohammed (Gvfh1) från Mecka för att bosätta sig där.

Ett annat exempel från den heliga koranen som betonar att både mannen och kvinnan belönas lika för deras handlingar är nedan vers:

Den svenska översättningen till versen är:

[33:35] FÖR DE män och de kvinnor som har underkastat sig Guds vilja, de troende männen och de troende kvinnorna, de män och de kvinnor som visar sann fromhet, de män och de kvinnor som älskar sanningen, de män och de kvinnor som tåligt uthärdar motgång, de män och de kvinnor som visar ödmjukhet, de män och de kvinnor som ger åt de fattiga, de män och de kvinnor som fastar, de män och de kvinnor som lägger band på sin sinnlighet, de män och de kvinnor som alltid har Gud i tankarna – [för dem alla] har Gud i beredskap förlåtelse för deras synder och en rik belöning. 

Versen beskriver 10 viktiga egenskaper som karakteriserar en troende muslim oberoende av ifall det är en man eller kvinna, och dom som följer dessa egenskaper utlovas förlåtelse för deras synder och en rik belöning. Några av dessa egenskaper är ödmjukhet, fromhet, tålamod och ifall det finns intresse från läsarna så kommer vi att skriva mer om dessa egenskaper i senare upplagor, lämna gärna en kommentar längst ner.

Utöver att kvinnan och mannen är lika inför Gud, så har flera skriftlärda som Javadi Amoli påpekat att kvinnor har en större potential och styrka i att åstadkomma förändring inom sig själv och samhället. Eftersom kvinnan i sin natur är väldigt kärleksfull så utgör detta en stark drivkraft till att komma närmare Gud och därmed utveckla dom personliga och själsliga egenskaperna som nämndes i ovan vers. När det kommer till att ändra samhället har kvinnan även där en stor påverkan genom hennes centrala roll i familjen som utgör grunden för det goda samhället. Inom islam är det föräldrarna som har det främsta ansvaret att tillgodose barnets bästa. Alla barn har rätt till ett tryggt liv med kärleksfull uppväxt och utveckling. Islam anser att familjen utgör den naturliga miljön för barnets utveckling och välfärd. Principen om barnets bästa ska beaktas i alla stadier under barnets liv och börjar redan under fosterstadiet. Därmed spelar kvinnan en avgörande roll under både graviditeten och spädbarnsperioden då barnet är i ett starkt behov av både närhet och amning. En omfattande studie från 2019 visade att graviditeten och spädbarnsperioden har en stark påverkan på barnets utveckling. Denna studie baserades på drygt 200 forskares observationer och togs fram på uppdrag av det finska statsrådet för att användas som beredning av Barnstrategin2.

Islams kvinnosyn är alltså att kvinnan besitter en otrolig potential och ifall den inte nyttjas så kommer det att begränsa samhällets förmåga att växa och utvecklas.

User Rating: 2.4 ( 2 votes)

Related Articles

2 Comments

  1. Hej, då kan man ju fråga sig hur det kommer sig att kvinnorna i vissa muslimska samhällen måste bära heltäckande kläder, täcka sitt ansikte, inte får gå i skola, stenas till döds för att bli våldtagna, och tvingas till könsstympning?

    1. Hej Johan
      Av allt du skrivit är det endast vissa rättslärda inom islam som tror att ansiktet bör täckas men de är minoritet. kvinnokönsstrymning är ingen islamisk föreskrift utan afrikanska traditioner som inte endast muslimer där gör utan även andra grupper. Angående våldtäckt och att dessutom döda offret går totalt mot islam då den tvärtförespråkar dödsstraff för den som våldtar en kvinna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button