Home » Ahl-albayt (frid vare med de) » 11. Imam Hassan Askari (fvmh)

11. Imam Hassan Askari (fvmh)

En Imam som brydde sig om ledarskapets ställning

På lördag den 8 Rabi’ al-Thani eller den 7 januari 2017 är det shiamuslimernas elfte och stora Imams, Hassan Askari (frid vare med honom), födelsedag. Av denna anledning har vi valt ut följande text åt er om Imam Hassan Askaris (fvmh) roll i att förmedla ledarskapets ställning: I ett brev som Imamen (fvmh) skrivit till Ishaq ibn Ismail Nayshaburi talar ...

Read More »

Imam Hassan Askari (fvmh) – shiamuslimernas 11:e Imam

Vi beklagar sorgen för Imam Askaris (fvmh) bortgång som infaller den 8:e december i år! Han (fvmh) är shiamuslimernas 11:e Imam och är far till vår tids Imam, Imam Mahdi (fvmh). Han informerade därmed alla shiamuslimer om sin sons mirakulösa födelse, som skedde i stor hemlighet p.g.a. livshotande omständigheter. Imam Hadi (fvmh), Imam Askaris noble far, och hans ättlingar tvingades ...

Read More »