Home » 2017 » mars

Monthly Archives: mars 2017

Hur mycket vet ni om den största händelsen i islams historia?

Dagen ”Mab’ath” är enligt islamiska trosövertygelser den dag då Muhammed (fvmh & hf), islams Profet, officiellt valdes ut till att bli profet. Muslimer anser att han valdes ut att bli profet i grottan Hira via ärkeängeln Gabriel, som Gud skickat, och fick ansvaret att eliminera polyteism från jorden och sprida monoteism och förmedla uppenbarelsens budskap till folket. Muhammed (fvmh & ...

Read More »

Itikaf – En spirituell resa mot Gud

Guds Sändebud (fvmh & hf) har sagt: ”Alla tidigare synder kommer att bli förlåtna för den person som isolerar sig själv (i moskén under Itikaf) i sann tro och hopp (om Guds belöning).” (Kanz al-Ummal, hadith 24007) De tre heliga månaderna har anlänt och vår själs mest andliga resa kan börja. Månaderna Rajab, Shaban och månaden Ramadan är en helig ...

Read More »

Imam Ali (fvmh) som förebild för dagens gifta män

”Om det vore så att Ali inte hade blivit skapad, så hade det inte funnits någon lämplig att bli Fatimas make.” – Den Heliga Profeten Muhammed (fvmh & hf) En kvinna som Fatima Zahra (fvmh), Profeten Muhammeds (fvmh & hf) dotter, med dess höga ställning och karaktär, var den som Gud älskade och som Han var nöjd med. En man ...

Read More »

Officiellt uttalande från Islamiska Shiasamfunden i Sverige (ISS) gällande smedjans reportageartikel

Islamiska Shiasamfunden i Sverige, vår värdegrund och våra medlemsorganisationer Måndag den 20:e mars 2017 publicerade Smedjan en reportageartikel av författaren Sofie Löwenmark. Artikelns fokus ligger på al-Hadi Ungdomsförening (AHU) och ett par predikanter denna förening tidigare haft samröre med. I artikeln vidhåller Sofie Löwenmark att AHU är en av Islamiska Shiasamfundens (ISS) medlemsföreningar. Artikeln i sig har dock inga belägg ...

Read More »

Fatima Zahra (frid vare med henne)

Hej alla kära barn! Då var det dags igen mina vänner. Hoppas ni mår bra och jag HOPPAS även att det går bra för er i skolan. Jag tänkte skriva om en viktig person, om en kvinna, en dotter, en fru och mor. Hon heter Fatima (frid vare med henne). Vet ni vem hon är? Häng med så ska ni ...

Read More »

Återberättelser om Fatima Zahras (fvmh) martyrskap

Vi har nu befunnit oss i sorg i över två veckor för vår älskade mästarinna Fatima Zahra (fvmh). Det finns två starka återberättelser gällande den dag som vår Heliga Fatima (fvmh) lämnade detta jordiska liv och som var ungefär 80 dagar efter att hennes fader Profeten Muhammed (fvmh) hade sin bortgång. Eftersom det första aktuella datumet har passerat som var ...

Read More »

Är Nouruz en islamisk högtid?

Den 21 mars 2017 är det högtiden Nouruz, som är nyår i den islamiska solkalendern. I islamiska läror har det nämnts att varenda dag då ingen synd utförs är en högtid. Men under årets gång finns det ett par speciella högtider som har speciella seder och egenskaper. De viktigaste av dem är högtiderna Ghadir, Fitr och Adha som för med ...

Read More »

Demaskering av integrationsproblemet!

En lyckad samhällsintegration innebär att en person eller grupp får sin plats och funktion i samhället utan att behöva assimileras. Processen innebär att olika komponenter trots olikhet samarbetar och konstruerar ett harmoniskt samhälle. Integration, vems plikt? Egentligen är integration en plikt som varje medborgare i samhället ansvarar för, det är dock våra politiker som bär det stora ansvaret. De har ...

Read More »

Damen Umm al-Banin – en exemplarisk fru och mor i islams historia

En av shiamuslimernas stoltheter är deras stolthet över alla islams inflytelserika personligheter utan att ta hänsyn till deras kön, folkslag, hudfärg eller nationalitet. Denna respekt är så pass stor att shiamuslimer strävar i att besöka deras gravar och medla till Gud via den position som dessa personer har. En av dessa kvinnor är Fatima, Huzams dotter, känd som Umm al-Banin ...

Read More »

Den bästa och mest storartade kvinna genom tiderna

Enligt muslimer är Fatima (frid vare med henne) världens bästa och mest storartade kvinna genom tiderna. Denna övertygelse härstammar ifrån profetiska traditioner. Även om denna grupp av traditioner skiljer sig ifrån varandra i skrift har de ändå en enda betydelse. I ett av dessa uttalanden (som alla muslimer är enade om, d.v.s både sunni- och shiamuslimer) säger den Helige Profeten ...

Read More »