Home » Ahl-albayt (frid vare med de) » 03. Imam Hussein (fvmh)

03. Imam Hussein (fvmh)

Den största förebilden i kampen mot islamfientlighet

Det är en grundläggande rättighet för oss människor att Gud skall sända oss en manual som förklarar och svarar på en rad frågor: Vem är vi? Vad är meningen med vårt liv? Vilken potential har vi? Vad behöver vi för att uppnå vår perfektion?, osv. Gud valde även ut och sände en mästare till varje nation. Han meddelar oss: Till ...

Read More »

Muharrampredikningars förebild

Sheikh Ahmed al-Waeli var en shiitisk teolog, föreläsare och poet från Irak. Han introducerade en speciell stil för religiösa predikningar och fokuserade på olika vetenskapliga ämnen som relaterar till samhällsfrågor, samtidigt som han stod fast vid religiösa principer. Utöver religiösa studier fortsatte Waeli även sina akademiska studier till doktorsnivå. Han lämnade bakom sig flera tusentals predikningar samt även poetiska verk ...

Read More »

Karbala: en källa som flödar lärdomar för törstiga själar

Den 20 september var åminnelsedagen för karbalamassakern, då Profetens dotterson Imam Hussein dödades tillsammans med ett sjuttiotal anhängare för att de vägrade legitimera tyrannen Yazid som ville styra och underkuva folk i islams namn. De som massakrerades kämpade modigt mot tusentals korrupta muslimer. Karbalahändelsen visade tydligt skillnaden mellan den islam som Profeten stod för och den islam som presenterades av ...

Read More »

Tragedin i Karbala; en manifestation av islams anda

Imam Hussein, Profetens dotterson, lyckades tillsammans med sina lojala hjältar att visa och tillämpa islams principer och budskap under ett historiskt slag. Monoteism, kärlek till Gud och till skapelsen, barmhärtighet, omvändelse, lojalitet, bönens vikt, visshet, sötman av Guds närhet, oändlig självuppoffring osv. tiotals andra frågor och aspekter belystes av Imam Hussein och hans följe som manifesterade islams anda med sina ...

Read More »

När sanningen vidrör rena hjärtan

Karavanen var på väg från Arabien mot Kufa, plötsligt stannar Imam Hussein, Profetens dotterson, sitt följe och rider mot ett tält. Han hälsar på en äldre kristen kvinna och frågar om hennes nygifte son Wahab. Modern svarar att sonen har gått efter vatten. Han meddelar: ”Säg till honom att han skall fullborda drömmen.” När han lämnar tältet märker modern att ...

Read More »

Ur Rosengården 21 (En del av Ziyarah Ashura)

Å Allah, Till Dig tillhör prisningen, de tacksammas prisning tillhör Dig över deras [Imam Husseins] missöden. Prisad vare Allah för min enorma sorg! Å Allah, skänk mig Husseins (fvmh) förböner på den kommande dagen (Domedagen), och låt mig stadigt och hängivet följa Husseins och Husseins kompanjoners fotspår, de som offrade sina liv för att försvara Hussein, frid vare med honom! ...

Read More »

Efter Ashura – Heliga Zeinab (fvmh) och kvinnornas roll

Heliga Zeinab (frid vare med henne) föddes i den heliga staden Medina den 5:e Jamadi al-Awwal år 5 e.h. (627 e. Kr). Heliga Zeinab (fvmh) är känd för sin kunskap om den Heliga Koranen och hennes dygdiga liv. I hennes personlighet såg man spår ifrån de mest ärade av människor. I måttfullhet och uppriktighet liknade hon sin farmor Heliga Khadija ...

Read More »

Vad hände under Ashura dagen?

Under den tionde dagen av Muharram som är den första månaden i det islamiska kalenderåret, var Imam Hussein (fvmh)* tillsammans med sina anhängare, kvinnor och barn, belägrad av en armé som tvingade honom att välja mellan två alternativ; antingen erkänna tyrannen Yazid som Profetens efterträdare och svära trohetsed till honom, eller att bli mördad. Slutligen bestämde Omar Ben Saad att ...

Read More »

Tragedin i Karbala, den sorgligaste händelsen i islams historia

Efter att Muawiya, son till Abu Sufyan, gick bort under mitten av månaden Rajab år 60 e.h. (år 680 e. Kr.) kom en budbärare från Yazid (Muawiyas son) till Medina med ett brev till Medinas guvernör (Walid) för att kräva trohetsed till Yazids kalifat från ett par personer. En av dessa personer var Guds Sändebuds (fvmh & hf) barnbarn, Paradisets ...

Read More »