Home » Ahl-albayt (frid vare med de) » 03. Imam Hussein (fvmh)

03. Imam Hussein (fvmh)

Efter Ashura – Heliga Zeinab (fvmh) och kvinnornas roll

Heliga Zeinab (frid vare med henne) föddes i den heliga staden Medina den 5:e Jamadi al-Awwal år 5 e.h. (627 e. Kr). Heliga Zeinab (fvmh) är känd för sin kunskap om den Heliga Koranen och hennes dygdiga liv. I hennes personlighet såg man spår ifrån de mest ärade av människor. I måttfullhet och uppriktighet liknade hon sin farmor Heliga Khadija ...

Read More »

Vad hände under Ashura dagen?

Under den tionde dagen av Muharram som är den första månaden i det islamiska kalenderåret, var Imam Hussein (fvmh)* tillsammans med sina anhängare, kvinnor och barn, belägrad av en armé som tvingade honom att välja mellan två alternativ; antingen erkänna tyrannen Yazid som Profetens efterträdare och svära trohetsed till honom, eller att bli mördad. Slutligen bestämde Omar Ben Saad att ...

Read More »

Tragedin i Karbala, den sorgligaste händelsen i islams historia

Efter att Muawiya, son till Abu Sufyan, gick bort under mitten av månaden Rajab år 60 e.h. (år 680 e. Kr.) kom en budbärare från Yazid (Muawiyas son) till Medina med ett brev till Medinas guvernör (Walid) för att kräva trohetsed till Yazids kalifat från ett par personer. En av dessa personer var Guds Sändebuds (fvmh & hf) barnbarn, Paradisets ...

Read More »

Vad är konsekvenserna av Imam Husseins (fvmh) revolt under Ashura?

En utvärdering av den blodiga historien i Karbala och effekterna och resultaten av denna passionerade revolt och unika uppoffring kräver en omfattande studie. Detta är en sanning som kommer efter att ha studerat forskares texter. Det finns många lärdomar som kan dras från Imam Husseins (fvmh) revolt och vi kommer att nämna några av dem. Huvudmålet för sanna fredsmäklare är ...

Read More »

Vad är filosofin med att sörja för Imam Hussein (fvmh) i månaden Muharram?

En av de viktigaste ceremonierna för shiamuslimer är att sörja för Imam Hussein (fvmh) och hans lojala kompanjoner. Huvudmålet med detta sörjande är att hålla fast vid och påminna om Karbalas tragedi. För att vi ska förstå vikten och filosofin av sorgeceremonier för Imam Hussein (fvmh) måste ett par punkter uppmärksammas: Uppmärksammande av visa och enastående människors dygder och sublima ...

Read More »

Orsakerna till Imam Husseins (fvmh) revolt

Gällande orsaken till revolten sa Imam Hussein (fvmh): ”Ser ni inte att sanningen inte praktiseras och att falskhet inte förhindras?!” Imam Husseins (fvmh) revolt bevisade att det går att förändra historien med en uppriktig handling. Mahatma Gandhi har i ett känt tal sagt: ”Jag lärde mig från Hussein hur jag kan vinna trots att jag förlorat.” Generellt sett är orsakerna ...

Read More »

En kort överblick över en frihets – och människoälskande ledares ungdomsår

Den 3:e i månaden Shaban är födelsedagen för Imam Hussein (fvmh), shiamuslimernas tredje store Imam. Det finns mycket som sagts om Imam Hussein (fvmh) och hans revolution var utan tvekan den viktigaste händelsen efter den Helige Profetens (fvmh & hf) bortgång och som innebar att den sanna islam hölls kvar vid liv. I denna korta artikel vill vi kort överblicka ...

Read More »

Damen Umm al-Banin – en exemplarisk fru och mor i islams historia

En av shiamuslimernas stoltheter är deras stolthet över alla islams inflytelserika personligheter utan att ta hänsyn till deras kön, folkslag, hudfärg eller nationalitet. Denna respekt är så pass stor att shiamuslimer strävar i att besöka deras gravar och medla till Gud via den position som dessa personer har. En av dessa kvinnor är Fatima, Huzams dotter, känd som Umm al-Banin ...

Read More »

Zeinab (fvmh), en intelligent och tålmodig hjältinna

Den 3 februari 2017 eller den 5 Jamadi al-Awwal år 1438 e.h. inträffar jubileumet för Zeinab Kubras (fvmh) födelsedag. Zeinab är Imam Alis (fvmh) dotter och Imam Hassans och Imam Husseins (fvmd) syster. Hon tillhör de viktigaste kvinnorna i islams historia. Det har återberättats många uttalanden och artiklar från stora islamiska personligheter gällande Zeinabs enastående personlighet. Damen Zeinab (fvmh) var ...

Read More »

Umm Al-Banin – ger lärdomar om moderskap

Umm al-Banin vars namn är Fatima bint Huzam al-Kulabiyya var Imam Alis (fvmh) andra fru efter världens kvinnors mästarinna Fatima Zahra (fvmh). Imam Ali (fvmh) och hans fyra barn saknade deras moder och hon lämnade efter sig ett stort vakuum. Umm al-Banin var från en känd stam av hög moral. När Imam Ali (fvmh) letade efter sin andra fru så ...

Read More »