Home » Artiklar » Kvinnan i islam

Kvinnan i islam

SYSTRARNAS DAG – Den Heliga Zeinabs (fvmh) födelsedag

Den Heliga Zeinab (frid vare med henne) föddes den 5 Jamadi al-Awwal år 5 e. h. (år 626 e. Kr.) i Medina. Hennes enastående uppväxt, missöden och nobless är något som vi alla bör se upp till och ständigt lära oss mer från. Man läser ofta om den Heliga Zeinabs (fvmh) skicklighet när det kommer till att behärska hela hushållet, ...

Read More »

EU-domstolen: ” Uppsägning av anställd i neutralitetens namn är godkänt!”

I ”frihetens” och ”neutralitetens” namn har franska staten, sedan 2004, tvingat skolflickor att ta av sig sina slöjor och idag är det okej att börja avskeda muslimska kvinnor som inte vill ta av sig sin sjal. ”Man tar seden dit man kommer”, med detta uttryck och liknande argumentationsfel försvarar många, privat och offentligt, EU-domen som rättfärdigar att en anställd blir avskedad endast för att hon började bära slöja. I nästa nummer, om tillfället ...

Read More »

Återberättelser om Fatima Zahras (fvmh) martyrskap

Vi har nu befunnit oss i sorg i över två veckor för vår älskade mästarinna Fatima Zahra (fvmh). Det finns två starka återberättelser gällande den dag som vår Heliga Fatima (fvmh) lämnade detta jordiska liv och som var ungefär 80 dagar efter att hennes fader Profeten Muhammed (fvmh) hade sin bortgång. Eftersom det första aktuella datumet har passerat som var ...

Read More »

Damen Umm al-Banin – en exemplarisk fru och mor i islams historia

En av shiamuslimernas stoltheter är deras stolthet över alla islams inflytelserika personligheter utan att ta hänsyn till deras kön, folkslag, hudfärg eller nationalitet. Denna respekt är så pass stor att shiamuslimer strävar i att besöka deras gravar och medla till Gud via den position som dessa personer har. En av dessa kvinnor är Fatima, Huzams dotter, känd som Umm al-Banin ...

Read More »

Den bästa och mest storartade kvinna genom tiderna

Enligt muslimer är Fatima (frid vare med henne) världens bästa och mest storartade kvinna genom tiderna. Denna övertygelse härstammar ifrån profetiska traditioner. Även om denna grupp av traditioner skiljer sig ifrån varandra i skrift har de ändå en enda betydelse. I ett av dessa uttalanden (som alla muslimer är enade om, d.v.s både sunni- och shiamuslimer) säger den Helige Profeten ...

Read More »

”De flesta kvinnor som anser sig ha diskriminerats pga. religion är muslimer”

Ungefär varenda dag hör vi olika partipolitikers uttalanden i media och tidningar om vikten av att jobben ska ökas. Jobb är det mest grundläggande behovet för varenda människa oavsett trosbekännelse och religion för att den ska kunna försörja sig. Ökad arbetslöshet är en samhällsrelaterad skada och förlust för varenda samhälle. Av denna anledning har ökade jobb, speciellt för ungdomarna, alltid ...

Read More »

Intervju – En muslimsk kvinnas historia om diskriminering

45 år gammal och född i Bagdad. Endast detta berättar om vilket liv hon gått igenom ifrån sina dagar när hon fick lämna sitt hemland pga. kriget. Exakt såsom många andra irakiska medborgare smärtsamt fått gå igenom. År 2002 flyttade hon till Sverige med hopp om en ljus framtid. Sverige är ett land som alltid är målat med vackra färger, ...

Read More »

Är slöja en begränsning?

Frågan om muslimska kvinnors slöja är en av de frågor som alltid dykt upp i diskussioner om integration och svenska muslimers närvaro i samhället. Det verkar som om det talas mindre om det på ett direkt sätt p.g.a. känsligheten av ämnet och dess direkta relation till religiösa trosuppfattningar och personlig frihet. I Sveriges grundlagar har sju typer av frihet garanterats ...

Read More »

Profetens fru (fvmd) inspirerar till företagande och initiativtagande

I förra numret av Budskapet nämndes vikten av att ha kvinnliga förebilder och att shiaislam är en religion som har bevarat många historiska skrifter, däribland berättelser om och från fenomenala kvinnor genom tiderna. I detta avsnitt belyses en av dessa fantastiska kvinnor vars historia ger kvinnor inspiration och kraft till utveckling, och männen inspiration till ett jämställt och samtidigt kärleksfullt ...

Read More »

Ingen respekterar kvinnor utom de storsinta

Profeten Muhammed (frid vare med honom) sa: ”Ingen respekterar kvinnor utom de storsinta, och ingen förolämpar dem utom de föraktliga.”  (Mawaiz al-Adadiyyah, s. 15) Den muslimska kvinnan verkar alltid vara omdiskuterad oberoende av vistelseort, och är allt för många gånger missförstådd och stämplad av sin omvärld. Detta är dock inte ett fenomen som begränsar sig till islam, utan det är ...

Read More »