Home » Artiklar

Artiklar

En dag för alla svenskar

Mina barndoms nationaldagar firades på skolgården. Elever och personal samlades kring flaggan och sjöng nationalsången. På den tiden förhöll det sig ju så att svenska flaggans dag inte var en röd dag. Det var med en känsla av stolthet och glädje som man stod där och hyllade sitt land, tillsammans med en mångfald av människor. Där fanns också en känsla ...

Read More »

Månaden Ramadans välsignelser

Vi tackar Gud för att Han har gett oss chansen att uppleva en till Ramadan månad. Om Gud vill är denna månad hälsans, trygghetens, lugnets och förlåtelsens månad och månaden för förbundet med det gudomliga ledarskapet. Låt oss bekanta oss med en liten del av denna kära månads välsignelser! Den välsignade månaden Ramadan är månaden för bordsdukens utbredning. Och vilken ...

Read More »

Hälsohörna 6 – Rekommendationer för dig som fastar

Många av oss har fått äran att bli Guds gäster och delta i den heliga månaden Ramadans rengöring av vår fysiska och andliga tillvaro. Studier har påvisat att fasta förebygger fetma, kardiovaskulära sjukdomar, leversjukdomar och levercancer. Många av oss vill ofta under fastebrytningen unna sig själv med överkonsumtion av diverse sötsaker, fetthaltiga maträtter osv. Men tänk på att tiden är ...

Read More »

En ledare som tänkte på människors bästa

Efter kriget Nahrawan (år 659) och nedslaget av gruppen Khawarij samlades en del personer från Khawarij, såsom Abd al-Rahman ibn Muljam Muradi, Barak ibn Abdullah Tamimi och Amr ibn Bakr Tamimi, under en kväll och analyserade den tidens omständigheter, blodspillor och interna krig och åmindes kriget Nahrawan och deras egna stupade män. De kom sedan fram till slutsatsen att orsaken ...

Read More »

Finns fastan endast inom islam?

Finns fastan endast inom islam? Det är nära till månaden Ramaḍan, som är den vackraste och bästa månaden på året för muslimerna. Fastandet under denna månad är dess viktigaste och mest kända egenskap. I islam sträcker sig fastanshistoria tillbaka till år 6 AH (628 e. Kr.), då islams Profet (fvmh & hf) gick mot Medina efter freden i Ḥudaybiyyah och ...

Read More »

När fastan bli för svår

O, ni som kommit till tro, fastan har föreskrivits för er, på samma sätt som det föreskrevs för [folken], innan er, för att ni [genom detta] må förvärva gudfruktighet. (Koranen 2:183). Avsikten med skapelsen är att människans själsliga potential och dolda skatter skall blomstra. Det är därför nödvändigt för den medvetne att vid varje stund försöka fokusera på sin andliga ...

Read More »

Lyckans hörna 7 – Ju snabbare vi mognar desto större är vinsterna

Vi vet vad det innebär att frukten mognar, men vad innebär det att en människa är mogen? Kroppens mognad är att den blir fullvuxen och för dess blomstring behöver den näring såsom alla andra djurarter och insekter. Frågan är: vad innebär det att människan är mogen? Det måste väl bland annat betyda att personligheten har växt tillräckligt. Den personliga mognaden ...

Read More »

Alfred Nobel – Svensk uppfinnare och Nobelprisets stiftare

Alfred Nobel föddes i Stockholm år 1833 och han levde fram till år 1896. Hans fader Immanuel Nobel var en känd uppfinnare och det var genom hans väg som Alfred Nobel idag är känd som Nobelprisets stiftare och som uppfinnare av dynamiten och hans sinne för affärer blir sällan nämnt. Trots detta byggde Alfred Nobel upp företag i olika länder ...

Read More »

Ur Rosengården 19

O Människor! Sannerligen nalkas er Guds månad [Ramadan], [full] med välsignelser, barmhärtighet och förlåtelse. [Det är] en månad, som hos Gud, är den bästa av månader, dess dagar de bästa av dagar, dess nätter de bästa av nätter och dess timmar de bästa av timmar. Det är en månad i vilken ni bjudits in till Guds gästabud, och i den ...

Read More »

Månaden Ramadans värde och välsignelser

Månaden Ramadan är den nionde månaden i den islamiska kalendern. Terminologi Ordet ”Ramadan” kommer från roten ”Ramaḍa” och betyder solens extrema strålning mot marken. Det sägs att anledningen till denna namngivning är att araberna namngav månaderna med den tiden då de inträffade, och då månaden Ramadan namngavs var det extremt varmt. Plural för Ramadan blir Ramadanāt, och i vissa traditioner ...

Read More »