Home » Artiklar

Artiklar

Jacob Schultheis (1845–1914) – Gröna Lunds grundare

Jacob Schultheis var en tysk-svensk snickare och tivoliägare som grundade nöjesparken Gröna Lund. Han föddes den 23 september år 1845 i Baden-Württemberg, Tyskland, och dog den 4 april år 1914 i Oscars församling i Stockholm. Jacob Schultheis deltog i fransktyska kriget år 1870–1871 och invandrade därefter till Göteborg tillsammans med sin storebror Johan. I Göteborg etablerade de nöjestemplet Concert du ...

Read More »

Den första kvinnan som fick tillstånd för ijtihad

Sayyida Nusrat Amin är också känd under namnet ”Banu Amin” (den pålitliga damen) hon föddes år 1895 i staden Esfahan. Banu Amin kom ifrån en välkänd familj vars förfader var Allamah Sayyid Mas´sum Husayni Khatunabadi. Hennes fader, ”Amin al-Tujjar”, var en välkänd religiös affärsman och hennes moder Zahra var från Janabi-familjen i Esfahan. Hon var gift med Haj Mirza Aqa ...

Read More »

Hälsohörna 11 – Honung Del 1: Det energirika antibiotikum!

I denna del kommer vi att studera den antibiotiska verkan av honung. Medan i sista delen, del 2, kommer vi att diskutera varför man inte borde ge honung till barn under ett år. Honung har en stor mängd sockerarter, och därmed är den en effektiv och naturlig energikälla. Men vi kommer att fokusera på dess antibiotiska aspekter. Honung består av ...

Read More »

Lyckans hörna 13 – Vad kännetecknar liv och lycka?

Många kan tro att de har en levande, lycklig och frisk själ, men mår i verkligheten dåligt, något som upptäcks och uppenbaras vid svåra motgångar. Vi kan dock vara ense om att ju mer frisk och levande själen är desto mer lycka och styrka kommer vi att känna, motsatsen är också giltig. Vi gör fysiska undersökningar för kunskap om kroppens ...

Read More »

Islams syn på fritid

Under december månad är det jullov. Många elever och andra personer är lediga och har mer fritid. Fritid har en speciell ställning i den klara religionen islam. Koranverser och även traditioner som vi fått från Ahl al-Bayt (fvmd) bekräftar detta; att fritid beskrivits i islam. Till exempel säger Gud till Sin Profet i vers 7 i kapitel Inshirah:”Jobba [fortfarande] hårt ...

Read More »

Moskéns viktiga men åsidosatta samhällsfunktion

Plikten att ha levande moskéer är något som Profeten Muhammed (Gvmh) och Imamerna efter honom har betonat. Flera tiotals hadither utlovar belöningar för varje steg som muslimen tar på vägen till moskén, för alla andetag i den och även för varje stund som den troende tillbringar där. Bönen som bes tillsammans med andra muslimer i moskén är oändlig mer belönad ...

Read More »

Om Kristi budskap, person och mission

Gud sände sina profeter till alla nationer, för att rädda dem och upplysa om omvändelsens väg. En av de största profeterna var Jesus Kristus (fvmh) vars födelsedag firas under julen enligt tradition. Han är även en viktig profet för muslimer, inte minst pga. vad Profeten Muhammed (Gvhf) har berättat om hans liv och lära. Det är dessvärre normalt att folk oftast ...

Read More »

Lyckans hörna 12 – Var en skicklig och vaksam byggmästare

När ingenjörer, i jordbävningstäta områden, lägger grunden för byggnader ser de till att dessa kan stå mot jordskakningar. Dessa byggmästare vet att ju fler faror som hotar byggnaden desto fler åtgärder krävs det för att ha en stabil fastighet. Lyckliga och framgångsrika är de som noga planerar sitt arbete. Du är ingenjören som bygger din personlighet som är känsligare än ...

Read More »