Home » Artiklar

Artiklar

Vilken Muhammed?

De islamiska texterna ger en inkonsekvent beskrivning av Profeten, därav en viktig fråga som var och en bör funderar över: Kan alla dessa beskrivningar vara korrekta? Varken utomstående akademiker eller lärda muslimer hävdar att samtliga berättelser är riktiga. Den bok som är oförändrad och verkligen innehåller det som den avses innehålla är Koranen. Därför bör Koranen, för muslimer såväl som ...

Read More »

Hur förhåller vi oss till islam-kritik?

Många beskriver muslimer som intoleranta mot islam-kritik. Faktum är att man välkomnar en saklig kritik och har en stark övertygelse om att granskningen av vår lära leder till en bättre förståelse av den. Som muslimer är vi uppmanade att ha det mänskliga samhällets bästa när vi diskuterar eller argumenterar för eller mot en viss idé. Vi antar att kritikern mål ...

Read More »

Karl Vilhelm Zetterstéen – Dalmasen som blev professor inom de semitiska språken

Karl Vilhelm Zetterstéen föddes i Orsa i Dalarna den 18 augusti år 1866. Karl Zetterstéen studerade vid Uppsala universitet och det var de semitiska språken som utgjorde hans studier. Han hade stor kunskap om de semitiska språken, speciellt arabiska, men han gjorde även djupgående studier inom persiska, turkiska och nubiska. Han började som student och 11 år senare blev han ...

Read More »

Lyckans hörna 11 – Träning och den andliga utvecklingen

Som människor är vi ansvariga att hålla våra plikter och se till att vi ständigt färdas mot målet med vårt liv. Det är enkelt att vilja bli en bättre, perfekt och lycklig människa men svårt att verkligen bli det man önskar vara. Det finns inget lycko-piller som gör att man blir perfekt och lycklig människa. Lycka och perfektion är något ...

Read More »

Ur Rosengården 23 (Du är kärlek)

Du är rysningen längst min ryggrad känslan i mina fingrar värmen i min själ som ännu rör sig mot något jag inte vet men vill ta på känna igen i din närhet   Du som har sett du som har hört du som har känt alltid, alltid utan att tveka för sanningens skull Det du var det du är det ...

Read More »

Hälsohörna 9 – ÄT FISK! Varför? Vilka typer? Hur? Del 2: Vilka typer av fisk ska vi äta?

  I föregående artikel (Del 1: Varför bör vi äta fisk?) nämnde vi vissa viktiga fördelar med att äta fisk. Vårt fokus var på fiskfettet omega-3. Och vi diskuterade varför det är viktigt att ha konstanta intag av omega-3. I islam avrådes man från att äta fisk som saknar fiskskal. Fiskarter, däribland de med fiskskal, delas in i tre typer ...

Read More »

Den största förebilden i kampen mot islamfientlighet

Det är en grundläggande rättighet för oss människor att Gud skall sända oss en manual som förklarar och svarar på en rad frågor: Vem är vi? Vad är meningen med vårt liv? Vilken potential har vi? Vad behöver vi för att uppnå vår perfektion?, osv. Gud valde även ut och sände en mästare till varje nation. Han meddelar oss: Till ...

Read More »

Mohammed Knut Bernström – Svensk diplomat och koranöversättare

Knut Bernström föddes i Saltsjöbaden i södra Stockholm år 1919. Knut kom från en familj som bestod av både protestanter och katoliker och under sin ungdom konverterade han till katolicismen från protestantismen. Men på 1960-talet under Andra vatikankonciliet övergick katolicismen från ett traditionellt tillvägagångssätt och blev en del av moderniseringen. Detta var för Knut något underligt då han såg religion ...

Read More »

Hälsohörna 8 – ÄT FISK! Varför bör vi äta fisk? (Del 1)

Inledning En av de hälsosammaste proteinkällorna är fisk. Förutom protein har fisk många andra fördelar, däribland en rad olika viktiga oljebaserade vitaminer, såsom det mycket viktiga vitaminet D-vitamin. Vid sidan av proteiner och vitaminer bidrar vissa fiskarter med riklig mängd av omega-3, vilket kommer vara fokusen i följande tre artiklar.   Omega-3 Vår kropp består av flera funktionsdelar som kommunicerar ...

Read More »

Lyckans hörna 10 – Ha en god relation med Skaparen

Gud är närvarande i hela skapelsen. Vart än vi vänder oss möter vi Honom, något som Koranen meddelar i det andra kapitlet, vers 115. En förutsättning för lycka är att vi har en korrekt och god relation med vår Skapare. Det startar med en iver att vilja tacka Honom. Sedan måste vi tänka ständigt på de otaliga gåvor och välsignelser ...

Read More »