ArtiklarDagens Muslim 52LedarartiklarTidningsnummer

Hur ser islam på droger?

Människan har skapats för att ta ansvar och frivilligt blomstras andligt. Den högsta och mest värdefulla handlingen är därför den som underlättar för vår andliga utveckling. På motsvarande sätt blir den sämsta och mest fördömda handlingen den som, direkt eller indirekt, skadar denna utveckling.
En förutsättning för att vi skall rikta oss själv mot vår andliga perfektion är ansvarskänsla som vi bör manifestera vid varje handling. Vi kommer i slutändan att skörda vad vi sått, hur obetydligt än fröet som vi sår må vara(se Koranen 99:7-8). Det gäller därför att ta ansvar och vaksamt se upp för vad vi gör, då varje handling påverkar oss nu och framöver.

Ett av de medel som låter människan tappa ansvarskänsla är rusdryck. Antagligen därför förbjuder islam alkohol och motarbetar den på flera sätt. Det är inte endast framställning och konsumtion av rusdryck som förbjuds utan även allt som avser bidra till detta. Därav syndar den som exempelvis odlar vindruvor för att det skall användas för rusdryck. Syndig är även den som säljer, köper eller ens bär alkohol. Den troende får dela matbord med någon som äter fläsk men inte med någon som konsumerar alkohol. Med sådana lagar lyckas islam minimera alkoholkonsumtion bland muslimer.
En del förstår hur islam ser på rusdryck men tror att droger inte är lika tabubelagda inom islam. Hur ser då islam på droger? Är det ens tabubelagt? Som det är allmänkänt finns det droger som framställs av växter och andra som är syntetiska. På 600-talet var dessa droger inte kända, frågan var därför inte aktuell då. Islam har dock olika grunder som de rättslärda kan utgå ifrån för att alltid kunna besvara frågor som blir aktuella i framtiden, något som har låtit våra rättslärda ge utlåtanden om droger och annat som inte var aktuella på 600-talet.
Rättslärda uttrycker tydligt i sina utlåtanden att det inte endast droger som är haram, synd, utan även att bidra på något sätt till dess produktion eller konsumtion. De anger också att syndens storlek beror på den skada som drogen i fråga tillför. Varför? Eftersom det finns hadither som tydligt tabubelägger självskadan, ju större självskadan är desto större blir synden att utföra handlingen ifråga. Koranen, vers 2:195, förbjuder människan från att förgöra sig själv, något som enligt rättslärda muslimer även inkluderar det som kan beskrivas som en självskada.

Islam betonar tydligt förnuftets vikt och att vi bör lyda det. Därför ses förnuftet inom islam som den fackla som visar människan vad Gud vill ha från en. Förnuftet förkastar också konsumtionen av alkohol och droger på grund av de skador som dessa medel tillför människan, både på individuell såväl som samhällelig nivå.
Islam lär också oss att respektera genuin vetenskap och vi vet idag att tobak också är skadligt för människan, något som inte var känt tidigare. Därav ser vi att muslimska rättslärda använder dessa forskningar som underlag och tabubelägger även konsumtion av tobak.

Någon må tänka att socker är ju också skadlig, förbjuder islam det också?

Svaret är nej, då skadan inte är tillräcklig stor för att folk skall se den som exempelvis äter något med socker i som att personen håller på att skada sig själv. Förmodligen om någon skulle dricka några liter läsk om dagen skulle detta ses som en självskada och därför förbjudas, detta är dock inte vårt ämne nu.

Nu är det så att vi alla känner till att droger inte endast skadar människan fysiskt utan även psykiskt. Vidare skadar droger inte endast missbrukaren utan även dennes anhöriga och slutändan hela samhället. Någon må tänka att denna slutsats är överdriven. Faktum är att droger är ett av de farligaste medlen som förstör mänskligheten. Kriminalitet och brist på trygghet är starkt kopplade till droger. Det kan man se på länder eller områden där droger produceras eller konsumeras. Missbrukaren är ibland redo att hugga sin medmänniska för att råna denne och sälja offrets prylar för att kunna bekosta giftet som injiceras i ens egen kropp.
Vi ser att människan som har skapats för att lyda sin skapare och blomstra så gott den kan innan sin dödsstund plötsligt omvandlas, bl.a. på grund av droger till en varelse som kedjar, fängslar och till sist förgör sig själv. Vi är skyldiga som vilken annan samhällsmedborgare som helst, men i synnerhet som troende muslimer, att motarbeta droger.
När någon erbjuder en muslim alkohol svarar personen nej för jag är muslim. Samma svar borde personen ge om denne erbjuds att testa droger eller cigaretter. Man är skyldig att undvika relationer eller sällskap som erbjuder en dessa fysiska och andliga gifter. Den som inte är muslim bör på samma sätt avböja sammankomster som förbjuds av förnuftet och anledningen är tydlig, vi bär ett ansvar att leva ett anständigt liv.
Vissa bedras genom att erbjudas testa olika mediciner som i själva verket innehåller någon form av droger. Våra rättslärda förbjuder drogklassade mediciner om inte det är för någon behandling. Detta eftersom ”medicinen” i detta fall används endast för att skada individen i fråga. Den som har självrespekt kommer inte endast att undvika att skada sig själv eller andra utan även motarbeta dessa skadegörelser.

User Rating: 4.55 ( 3 votes)

Related Articles

3 Comments

  1. Jag har en fråga jag la pengar i droger med en vän och sedan ångrade jag mig och meningen var att pengarna skulle dubblas i värde. Kan jag ta mina pengar jag la in och ta de gör de är mitt eller är allt haram

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button