Home » Ahl-albayt (frid vare med de)

Ahl-albayt (frid vare med de)

Vilken Muhammed?

De islamiska texterna ger en inkonsekvent beskrivning av Profeten, därav en viktig fråga som var och en bör funderar över: Kan alla dessa beskrivningar vara korrekta? Varken utomstående akademiker eller lärda muslimer hävdar att samtliga berättelser är riktiga. Den bok som är oförändrad och verkligen innehåller det som den avses innehålla är Koranen. Därför bör Koranen, för muslimer såväl som ...

Read More »

Den största förebilden i kampen mot islamfientlighet

Det är en grundläggande rättighet för oss människor att Gud skall sända oss en manual som förklarar och svarar på en rad frågor: Vem är vi? Vad är meningen med vårt liv? Vilken potential har vi? Vad behöver vi för att uppnå vår perfektion?, osv. Gud valde även ut och sände en mästare till varje nation. Han meddelar oss: Till ...

Read More »

Muharrampredikningars förebild

Sheikh Ahmed al-Waeli var en shiitisk teolog, föreläsare och poet från Irak. Han introducerade en speciell stil för religiösa predikningar och fokuserade på olika vetenskapliga ämnen som relaterar till samhällsfrågor, samtidigt som han stod fast vid religiösa principer. Utöver religiösa studier fortsatte Waeli även sina akademiska studier till doktorsnivå. Han lämnade bakom sig flera tusentals predikningar samt även poetiska verk ...

Read More »

Karbala: en källa som flödar lärdomar för törstiga själar

Den 20 september var åminnelsedagen för karbalamassakern, då Profetens dotterson Imam Hussein dödades tillsammans med ett sjuttiotal anhängare för att de vägrade legitimera tyrannen Yazid som ville styra och underkuva folk i islams namn. De som massakrerades kämpade modigt mot tusentals korrupta muslimer. Karbalahändelsen visade tydligt skillnaden mellan den islam som Profeten stod för och den islam som presenterades av ...

Read More »

Tragedin i Karbala; en manifestation av islams anda

Imam Hussein, Profetens dotterson, lyckades tillsammans med sina lojala hjältar att visa och tillämpa islams principer och budskap under ett historiskt slag. Monoteism, kärlek till Gud och till skapelsen, barmhärtighet, omvändelse, lojalitet, bönens vikt, visshet, sötman av Guds närhet, oändlig självuppoffring osv. tiotals andra frågor och aspekter belystes av Imam Hussein och hans följe som manifesterade islams anda med sina ...

Read More »

När sanningen vidrör rena hjärtan

Karavanen var på väg från Arabien mot Kufa, plötsligt stannar Imam Hussein, Profetens dotterson, sitt följe och rider mot ett tält. Han hälsar på en äldre kristen kvinna och frågar om hennes nygifte son Wahab. Modern svarar att sonen har gått efter vatten. Han meddelar: ”Säg till honom att han skall fullborda drömmen.” När han lämnar tältet märker modern att ...

Read More »

Ur Rosengården 21 (En del av Ziyarah Ashura)

Å Allah, Till Dig tillhör prisningen, de tacksammas prisning tillhör Dig över deras [Imam Husseins] missöden. Prisad vare Allah för min enorma sorg! Å Allah, skänk mig Husseins (fvmh) förböner på den kommande dagen (Domedagen), och låt mig stadigt och hängivet följa Husseins och Husseins kompanjoners fotspår, de som offrade sina liv för att försvara Hussein, frid vare med honom! ...

Read More »

Händelsen i Ghadir kommer aldrig att glömmas bort

Guds visdom har gjort så att den historiska händelsen i Ghadir har stannat kvar i alla sekel och epoker på ett levande sätt i människors hjärtan, skrivits ned i dokument och böcker, nämnts av islamiska författare under varje tidsepok i böcker om korantolkning, traditioner, teologi och historia och talats om av religiösa talare i höga toner i deras predikningar och ...

Read More »