Home » Ahl-albayt (frid vare med de) » 0. Profeten Muhammed (fvmh & hf)

0. Profeten Muhammed (fvmh & hf)

Vilken Muhammed?

De islamiska texterna ger en inkonsekvent beskrivning av Profeten, därav en viktig fråga som var och en bör funderar över: Kan alla dessa beskrivningar vara korrekta? Varken utomstående akademiker eller lärda muslimer hävdar att samtliga berättelser är riktiga. Den bok som är oförändrad och verkligen innehåller det som den avses innehålla är Koranen. Därför bör Koranen, för muslimer såväl som ...

Read More »

Profeten Mohammeds (Gvmh) fru och stöttepelare

Heliga Khadija (fvmh) kom ifrån klanen Quraish, som var mycket kända för att vara framgångsrika handelsmän, och det var på så sätt som Heliga Khadija (fvmh) ärvde denna talang och framgång. Heliga Khadija (fvmh) levde under en tid där män trodde sig vara bättre och mer intelligenta än kvinnor, trots detta fick Heliga Khadija två stora titlar. Den ena var ...

Read More »

Rationalismens fackla under medeltidens mörker

Profeten Muhammed föddes under medeltidens mörker, år 570 e.Kr (17:e rabie alawal islamisk månkalender)vilket infaller den 6:e december i år.Han hade ett tydligt budskap före och efter sitt profetiska uppdrag. Han var måttfull, levde aztekiskt, manifesterade en hög moral och visade alltid medlidande för sina medmänniskor. Som profet, med 1000-1300 års försprång innan Europa, strävade han för att väcka hela ...

Read More »

Profeten Muhammed (fvmh & hf)

Profeten Muhammed (frid vare med honom & hans familj) är den siste Profeten. Han tog emot islams Heliga Bok, Koranen! Profeten föddes i staden Mecka. Hans pappa hette Abdullah och hans mamma hette Amina. Profeten var jätteliten när han blev föräldralös. Han flyttade hem till sin farbror Abu Talib, där han tog väl hand om Profeten. Abu Talib var Imam ...

Read More »

Ur Rosengården 13 B- Nationernas prisade

Han föddes i en korrupt miljö Under medeltiden på en halvö Han växte upp utan mor eller far Men reste sig till de utsattas försvar Mot korruptionens alla former gjorde han motstånd Storheten, som alltid tog från det onda tydligt avstånd Han var unik, kärleksfull, omtänksam och värdig Bland folk blev han känd som trovärd och sannfärdig Kring hans höghet ...

Read More »

Hur mycket vet ni om den största händelsen i islams historia?

Dagen ”Mab’ath” är enligt islamiska trosövertygelser den dag då Muhammed (fvmh & hf), islams Profet, officiellt valdes ut till att bli profet. Muslimer anser att han valdes ut att bli profet i grottan Hira via ärkeängeln Gabriel, som Gud skickat, och fick ansvaret att eliminera polyteism från jorden och sprida monoteism och förmedla uppenbarelsens budskap till folket. Muhammed (fvmh & ...

Read More »

Profetens fru (fvmd) inspirerar till företagande och initiativtagande

I förra numret av Budskapet nämndes vikten av att ha kvinnliga förebilder och att shiaislam är en religion som har bevarat många historiska skrifter, däribland berättelser om och från fenomenala kvinnor genom tiderna. I detta avsnitt belyses en av dessa fantastiska kvinnor vars historia ger kvinnor inspiration och kraft till utveckling, och männen inspiration till ett jämställt och samtidigt kärleksfullt ...

Read More »

Profeten Muhammeds (fred vare med honom) karaktär

Den siste och utvalde Profeten Muhammed (fvmh) är väldigt känd för sin enastående karaktär. Utan den hade han aldrig kunnat vinna människornas hjärtan världen över. Vi kommer nu att kortfattat gå igenom Profeten Muhammeds (fvmh) moraliska karaktär och hans historiska meriter. Den Helige Profeten (fvmh) var känd för sin pålitlighet bland folket i Hijaz innan Bi’that (utnämning för profetskap), på ...

Read More »