Dagens Muslim 63Månadens versTidningsnummer

Månadens vers 63

Maj 2024

“TROENDE! Frukta Gud [i ert tal och i era handlingar] och håll samman med dem som älskar sanningen!” (9:119, Koranens budskap)
Kapitlet Tawba (nummer 9) uppenbarades i Medina. I Tafsir Nemouneh står det att versen först säger att de troende ska hålla sig borta från att bryta mot Guds befallningar. Sedan har versen beordrat alla muslimer att de ska stärka sina relationer till de sanningsenliga och de som stått fast vid sina löften.
För att man ska kunna gå på fromhetens väg – som är full av hinder – tillägger versen att man ska vara med de sanningsenliga.
De sanningsenliga är de som på ett ypperligt sätt agerar i enlighet med de plikter de har i relation till att tro på Herren. De tvekar inte på själva vägen, de retirerar inte och de är inte rädda för mängden av problem. Utan snarare så bevisar de sin sanna tro genom olika former av uppoffringar. Utan tvivel så har dessa egenskaper nivåer, och vissa – som de felfria Imamerna (frid vare med dem) – är på dess topp och vissa är på lägre nivåer.

Review Overview

User Rating: Be the first one !

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button