Home » Dagens Muslim 16

Dagens Muslim 16

Dagensmuslim 16 Mars 2018 i PDF

Okunskap om shiaislam i svenska religionsböcker

I svensk skola ska den kunskap som förmedlas vila på vetenskaplig grund. Skolan ska också vara icke–konfessionell, det vill säga att det inte får förekomma några religiösa inslag. I Sverige ska det undervisas om religion, inte i religion. Lärare, oavsett livsåskådning, måste därför förhålla sig neutral till de religiösa och sekulära livsåskådningar som ingår i ämnet religionskunskap. Med ökad kunskap ...

Read More »

Ur Rosengården 16 – Ur åkallan (dua) som reciteras under månaden Ramadan:

O Gud, ge gravens folk fröjd, O Gud, ge alla fattiga välstånd, O Gud, mätta alla hungriga, O Gud, kläd alla klädlösa, O Gud, återgälda alla skuldsattas skulder, O Gud, bota alla sjuka, O Gud, avlägsna vår fattigdom med Din rikedom, O Gud, förändra vårt sorgliga tillstånd med Ditt vackra tillstånd, O Gud, återgälda våra skulder och befria oss från ...

Read More »

Itikaf – En spirituell resa mot Gud, som måste upplevas!

Guds Sändebud (Gvmh) har sagt: ”Alla tidigare synder kommer att bli förlåtna för den person som isolerar sig själv (i moskén under Itikaf) i sann tro och hopp (om Guds belöning).” (Kanz al-Ummal, hadith 24007) Snart anländer den tid som varje troende muslim, som söker närhet till Gud, måste ta vara på. Det är ankomsten av månaden Rajab och den ...

Read More »

Månadens hadith – Mars 2018

De troendes befälhavare Imam Ali (fvmh) sade: [Jag svär] vid Gud, att även om jag skulle få de sju landsområdena [alt. kontinenterna] med allt som finns under deras himlavalv, [d.v.s. alla dess naturtillgångar och skatter] under den förutsättning att jag skulle vara Gud [och Hans lagar] ohörsam ifråga om en myra[s rättigheter], i det att jag skulle stjäla ett enda ...

Read More »

Hälsohörna 3 – Syster, glöm inte vitamin D!

Del 2: Vitamin D brist Den andra delen av artikelserien om Vitamin D diskuterar vitamin D brist. I första delen diskuterade vi vikten av vitamin D i normala kroppsfunktioner, däribland kalk absorptionen från kosten, benmineralisering och skelettväxt, samt skelettmuskulaturens funktion. Brist i vitamin D kan leda till problem i ovan huvudområden, men i synnerhet benmineraliseringen. Långvarig brist av vitamin D ...

Read More »

Religiösa mer omtänksammare än andra

I en forskningsstudie som gjorts i Turkiet har man frågat 550 studenter hur de skulle fördela resurser efter ett skeppsbrott, där man antog att två människor (Friday och Robinson) blir strandade på två närliggande öar med 12 fruktplantor vardera. Studien utgick från scenariot där Robinsons villkor var att han kunde skörda 20 frukter per träd, men hade möjlighet att simma ...

Read More »

Samma psykologiska mekanismer bland extremister

I ett pressmeddelande från Uppsala Universitet presenteras nya forskningsresultat från European Journal of Social Psychology. De nya resultaten presenterar ett samband bakom de psykologiska mekanismerna hos personer och deras fientlighet gentemot en främlingsgrupp. Studien kan förklara varför västerländska extremister ansluter sig till grupper som förföljer muslimer samt hur vissa muslimer stöttar bombdåd mot västerländska mål. De faktorer som kan bidra ...

Read More »

Månaden Rajab, en chans för Guds vänner

Månaden Rajab är såsom månaderna Shaban och Ramadan en väldigt värdefull islamisk månad. I islamiska traditioner har denna månad betonats och rekommenderats på sådant vis att månaden Rajab kallats för ”Guds hus månad”, eftersom Guds barmhärtighet flödar över tjänarna i den. Därmed lämpar det sig att troende människor ber Gud om förlåtelse i denna månad. Profeten Muhammed (Gvmh) sa: ”Rajab ...

Read More »

Lyckans hörna 4 – Vinn så mycket du kan under guldåldern

Mycket talar för att senare tonår är vår guldålder, där vi under varje stund kan vinna stora skatter och god personlig utveckling som vi vid ålderdom inte ens kan drömma om. Under tonåren när förnuftet och kroppen börjar snabbt blomstra står den unga människan framför många utmaningar. Nu börjar flickan eller pojken intresserar sig för frågor som gäller existensen. Vem ...

Read More »

Att vara snäll mot alla

Vår tredje Imam är Imam Hussein (fvmh). Han var mycket snäll och tänkte alltid på andra innan sig själv. När den Helige Ledaren (fvmh) var på väg till Karbala visste han om vad som skulle hända med honom och hans familj. Han träffade Hurr – kaptenen för Yazids armé och hans soldater. Imam Hussein (fvmh) visste om att denna armé ...

Read More »