Home » Nyheter

Nyheter

kortare handläggningstider för studenter

Internationella studenter som vill studera i Sverige har nu kortare handläggningstider om man jämför med samma period förra året. Anledningarna är flera, dels har man på Migrationsverket bättre kontakt med lärosäten och högskoleförbund, dels har man satsat på att arbeta bort många äldre ärenden. Ytterligare en anledning är att doktorander nu får uppehållstillstånd i två år istället för ett år ...

Read More »

kvotflyktingar i år vara uppnått redan i november

I ett pressmeddelande från Migrationsverket, så beräknas det uppsatta målet med att ta emot 5000 kvotflyktingar i år vara uppnått redan i november. Processen fungerar som sådant att underlag från UNHCR presenteras till Migrationsverket, utifrån underlaget kan myndigheten ofta göra en bedömning direkt från Sverige. Däremot i svårbedömda fall reser en delegation från Migrationsverket till områden för att göra en ...

Read More »

Hur bildas en regering i Sverige?

När svenska folket går till val så väljer de vilka partier som ska vara representerade i riksdagen, som är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Riksdagen består av 349 platser och innehas av ledamöter. För att en statsminister ska kunna sitta kvar krävs stöd från minst hälften av ledamöterna i riksdagen, det vill säga minst 175. Om en statsminister väljer ...

Read More »

Höstens val i Sverige

Den 9 september är det återigen val i Sverige. Alla som har fyllt 18 år senast på valdagen och är svensk medborgare har rättighet att rösta, därtill finns regler för de som får rösta utan svenskt medborgarskap. Det finns tre olika val man röstar i som representerar de tre styrformerna i Sverige. Dessa nivåer är val till riksdag (högsta nivå), ...

Read More »

Svenska shiamuslimer sörjer Imam Hussein

Under den islamiska månaden muharram kommer flera shiaislamiska föreningar i Sverige hålla sorgeceremonier i samband med ihågkommelsen av den tredje stora ledaren inom shiaislam, Imam Hussein (frid vare med honom). Dessa program hålls på olika språk bl.a. på svenska, arabiska, persiska och urdu. Imam Ali Islamic Center kommer även i år att hålla muharramprogram på tre språk, nämligen svenska, arabiska ...

Read More »

Viktigaste frågorna inför valet hos röstarna

Enligt en Sifo-undersökning som utförts på uppdrag av SvD för augusti så har antalet som uttryckt klimatet som en viktig valfråga fördubblats sedan juni. Bland de viktigaste valfrågorna är det fortfarande sjukvård och skola som är de viktigaste och klimatfrågan ligger på fjärde plats. Enligt en intervju som SvD gjort med Sifos opinionschef Toivo Sjören framkommer det att fler frågor ...

Read More »

Almedalsveckan

Under den första veckan i juli ägde Almedalsveckan rum på Gotland som är en viktig plats för alla politiska partier och organisationer. Almedalsveckan samlar också flera intresseorganisationer från näringslivet och hela veckan ägnas åt att diskutera samhällsfrågor.I år är det 50 år sedan det första talet ägde rum i Almedalen och det är även valår i år, vilket innebar att ...

Read More »

Politiker berättar om integration i kommande val

I början av juni anordnades Järvaveckan på Spånga idrottsplats, det är ett initiativ av Ahmed Abdirahman, som också är grundaren för den ideella föreningen The Global Village. Enligt arrangörerna är Järvaveckan en mötesplats för samhällsengagemang där företag och organisationer kan delta för att bidra med expertis och deras perspektiv. På programmet hölls aktiviteter för stora och små, förutom partiledartal och ...

Read More »

Tvingas sluta jobba p.g.a. sin slöja

Hoda som är utbildad väktare och har jobbat extra för Securitas i två år, tvingas nu att avsluta sitt arbete som väktare. Orsaken är att företaget Securitas infört en neutralitetspolicy där bl a personer med slöja omfattas. För 21-åriga Hoda innebär det att hon måste ta av sig slöjan för att fortsätta arbeta hos Securitas. I en intervju med Aftonbladet ...

Read More »