Home » Dagens Muslim 11

Dagens Muslim 11

Dagensmuslim 11 Oktober 2017 i PDF

Vad hände under Ashura dagen?

Under den tionde dagen av Muharram som är den första månaden i det islamiska kalenderåret, var Imam Hussein (fvmh)* tillsammans med sina anhängare, kvinnor och barn, belägrad av en armé som tvingade honom att välja mellan två alternativ; antingen erkänna tyrannen Yazid som Profetens efterträdare och svära trohetsed till honom, eller att bli mördad. Slutligen bestämde Omar Ben Saad att ...

Read More »

Ett år till valet

Med cirka ett år kvar till valet 2018, som beräknas äga rum söndagen den 9 september, är det angeläget att diskutera svenska muslimers deltagande i valet. Enligt den sista forskningen som forskaren Tobias Hübinette vid stiftelsen mångkulturellt centrum gjorde visade det sig att en tiondel av den svenska totalbefolkningen numera kanske kan benämnas som svenska muslimer. I större städer finns ...

Read More »

Budskapen under lojalitetens, uppoffringens och kärlekens miljon-parad

Profetens dotterson, imam Hussein (a), mördades under Ashura, den 10:e i islamisk månkalendern Muharram; en dag som shiamuslimer har hyllat sedan cirka 1380 år tillbaka. Fyrtio dagar därefter, al-Arbain, dvs. den 40:e dagen, firar shia samma händelse. Båda firanden uppmärksammar en av islamiska historians mest centrala händelser och förmedlar flera viktiga budskap. Jag fokuserar endast på de gemensamma budskapen som ...

Read More »

Den stora förebilden i kunskap och tålamod

Shiamuslimernas fjärde Imam heter Ali (fvmh)och kallas för ”Sajjad” (den som i hög grad bugar mot marken i tillbedjan) och Zayn al-Abidin(dyrkarnas prydnad). Han är son till Hussein och sonson till Ali ibn Abi Talib (fvmd). Imam Sajjad (fvmh) föddes år 38 e.h. (år 659 e. Kr.) i Medina. Imam Sajjad närvarade i den hjärtskärande händelsen som utspelade sig i ...

Read More »

Imam Hussein (fvmh) – Barn i Karbala

När Imam Hussein och hans familj (fvmd) kom fram till Karbala så var de jättetörstiga efter en lång resa. Imam Husseins yngsta barn hette Ali Asqhar (fvmh). Han var bara 6 månader gammal. På andra sidan fanns fienderna som inte lät dem dricka vatten från floden. Barnen blev svagare och svagare, men aldrig bråkade eller gnällde de om att få ...

Read More »

Månadens hadith Oktober 2017

Under sista natten i sitt liv såg Imam Hussein (fvmh) till att uträtta sina böner och krävde av sina fiender om att få tid till att åkalla Gud och be till Honom, och han sa: ”Gud vet att jag älskar att be, recitera Koranen och långa åkallelser och att söka förlåtelse.” Han begav sig flertalet gånger till Kaba till fots ...

Read More »

Christopher Polhem – den svenska mekanikens fader

Christopher Polhem föddes på Gotland i Visby år 1661. Vid åtta års ålder förlorade han sin far och han levde tillsammans med sin farbror i Stockholm efter hans fars död. Redan några år senare började han arbeta som smådräng på en Upplands gård. Han var mycket begåvad och blev inspektör på Vansta säteri i Södermanland fram till år 1685. Intresset ...

Read More »