Home » Prenumerera

Prenumerera

  1.  För er som vill prenumerera i centrets utskick av bönetider ber vi er fylla i en Prenumerationsblankett.
  2. Prenumerationen kostar 250 kronor per år. Beloppet betalas till centrets plusgiro: 643195-1 eller betalas direkt i kontoret (både kontant och kort mottages). Beloppet ska betalas under januari månad varje år. Vid betalning via internetbank ska du ange ditt namn i meddelandefältet.
  3. Alla prenumeranter får även tidningen ”Dagens Muslim” med bönetiderna.
  4. Vänligen meddela adressändring ifall ni flyttar eller vill stoppa prenumerationen.

Prenumerationsblanketten kan ni ladda ner genom att klicka här.

prenumerera