ArtiklarDagens Muslim 62Islamiska personligheterTidningsnummer

Sheikh Tabarsi – Författaren till Mishkat al-Anwar

Islamisk personlighet

Ali ibn Hasan Tabarsi (antagligen avliden runt år 1204 e. Kr.), även känd som Sheikh Tabarsi, var en framstående iransk shiamuslimsk lärd och imamitisk hadithförmedlare under 1100-talet (500-talet AH).

Han kom från den kända Tabarsi-familjen som Allamah Majlisi beskrivit såhär: ”Tabarsi-familjen är så pass känd sett till berömdhet och kunskap, att den lyser som solen mitt på himlen och inte behöver beskrivas.”

Hans far Hasan ibn Fazl Tabarsi är författaren till boken Makarim al-Akhlaq, och hans farfar Amin al-Islam Tabarsi är författaren till korankommentarerna Majma’ al-Bayan.

Det finns ingen information om hans lärare, förutom att en av dem var Seyyed Jalal al-Din ibn Hamza al-Musawi, som han även återberättat en hadith från. Även hans nobla far räknas höra till hans lärare.

Hans egen bok Mishkat al-anwar fi ghural al-akhbar (Lyktan för de bästa traditionerna) innehåller traditioner från de felfria Imamerna (frid vare med dem), om gudstjänandets beteende och om individuellt och socialt beteende. Han har skrivit den boken som en komplettering till sin fars bok Makarim al-Akhlaq, på det viset att det är ämnena som skiljer dem åt.

Det finns olika åsikter om namnet Tabarsi. De flesta lärda anser att Tabarsi-familjen kommer från Tabarestan i Mazandaran, Iran. Men enligt olika indikationer stämmer inte detta, och enligt en känd lärd kommer ordet tabris från arabiskans ord tafrish eller tabrish, som är ett område mellan Esfahan, Qom och Hamedan. Många lärda som heter Tabarsi har även tillägget Qomi i sina namn.

Det finns ingen exakt information om datumet för hans födelse och bortgång. Men med hänsyn till att hans noble farfar Amin al-Islam Tabarsi gick bort år 1153, så antar man att han själv gick bort runt år 1204.

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button