BarnDagens Muslim 20

Böneutrop

Hej på er alla!
Hoppas allt är bra med er.
Denna gång ska vi prata om böneutrop eller ”adhan”, som det kallas på arabiska. Vad är adhan? Adhan är kallelsen till bönen.

Det är dags för böneutrop

Vi börjar alltid bönen med adhan efter att vi har gjort wudhu (tvagning). Sedan ställer vi oss på bönemattan och står riktade mot Qibla och säger:

4 gånger: Allāhu Akbar – (Gud är större [än allt som kan beskrivas om Honom])
2 gånger: Ash-hadu an lā ilāha illal-lāh – (jag vittnar om att det inte finns någon gud utom Gud)
2 gånger: Ash-hadu anna Muḥammadan rasūlul-lāh – (jag vittnar om att Muhammed (fvmh & hf) är Guds Sändebud)
(2 gånger: Ash-hadu anna ’Aliyyan waliyyul-lāh – (jag vittnar om att Ali (fvmh) är Guds ledare [över all skapelse]))
2 gånger: Ḥayya ’alaṣ-ṣalāh – (skynda till bönen)
2 gånger: Ḥayya ’alal-falāḥ – (skynda till befrielse)
2 gånger: Ḥayya ’alā khayril-’amal – (skynda till den bästa handlingen)
2 gånger: Allāhu Akbar – (Gud är större [än allt som kan beskrivas om Honom])
2 gånger: Lā ilāha illal-lāh – (det finns ingen gud förutom Gud)

Efter adhan kommer iqamah. Iqamah är lite annorlunda, vi kan ta det nästa gång.
Ta hand om er!

 

 

Review Overview

User Rating: 4.13 ( 2 votes)

Related Articles

One Comment

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Titta också på
Close
Back to top button