Home » Barn » IQAMAH

IQAMAH

2x: Allāhu Akbar – (Gud är större [än allt som kan beskrivas om Honom])
2x: Ash-hadu an lā ilāha illal-lāh – (jag vittnar om att det inte finns någon gud förutom Gud)
2x: Ash-hadu anna Muḥammadan rasūlul-lāh – (jag vittnar om att Muhammed (fvmh & hf) är Guds Sändebud)
(2x: Ash-hadu anna ’Aliyyan waliyyul-lāh – (jag vittnar om att Ali (fvmh) är Guds ledare [över all skapelse]))
2x: Ḥayya ’alaṣ-ṣalāh – (skynda till bönen)
2x: Ḥayya ’alal-falāḥ – (skynda till befrielse)
2x: Ḥayya ’alā khayril-’amal – (skynda till den bästa handlingen)
2x: Qad qāmatiṣ-ṣalāh – (Helt visst har bönen etablerats)
2x: Allāhu Akbar – (Gud är större [än allt som kan beskrivas om Honom])
1x: Lā ilāha illal-lāh – (det finns ingen gud förutom Gud)

Efter iqamah börjar jag bönen.
Så gör man varje gång vi ska be våra böner.

2x: Allāhu Akbar - (Gud är större [än allt som kan beskrivas om Honom]) 2x: Ash-hadu an lā ilāha illal-lāh - (jag vittnar om att det inte finns någon gud förutom Gud) 2x: Ash-hadu anna Muḥammadan rasūlul-lāh - (jag vittnar om att Muhammed (fvmh & hf) är Guds Sändebud) (2x: Ash-hadu anna 'Aliyyan waliyyul-lāh – (jag vittnar om att Ali (fvmh) är Guds ledare [över all skapelse])) 2x: Ḥayya 'alaṣ-ṣalāh - (skynda till bönen) 2x: Ḥayya 'alal-falāḥ - (skynda till befrielse) 2x: Ḥayya 'alā khayril-'amal - (skynda till den bästa handlingen) 2x: Qad qāmatiṣ-ṣalāh - (Helt visst har bönen etablerats)…

Review Overview

User Rating: 4.13 ( 2 votes)

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte att publiceras. behövliga fält är markerade Required fields are marked *

*

x

Check Also

Mohammed Knut Bernström – Svensk diplomat och koranöversättare

Knut Bernström föddes i Saltsjöbaden i södra Stockholm år 1919. Knut kom från en familj ...