BarnDagens Muslim 22

IQAMAH

2x: Allāhu Akbar – (Gud är större [än allt som kan beskrivas om Honom])
2x: Ash-hadu an lā ilāha illal-lāh – (jag vittnar om att det inte finns någon gud förutom Gud)
2x: Ash-hadu anna Muḥammadan rasūlul-lāh – (jag vittnar om att Muhammed (fvmh & hf) är Guds Sändebud)
(2x: Ash-hadu anna ’Aliyyan waliyyul-lāh – (jag vittnar om att Ali (fvmh) är Guds ledare [över all skapelse]))
2x: Ḥayya ’alaṣ-ṣalāh – (skynda till bönen)
2x: Ḥayya ’alal-falāḥ – (skynda till befrielse)
2x: Ḥayya ’alā khayril-’amal – (skynda till den bästa handlingen)
2x: Qad qāmatiṣ-ṣalāh – (Helt visst har bönen etablerats)
2x: Allāhu Akbar – (Gud är större [än allt som kan beskrivas om Honom])
1x: Lā ilāha illal-lāh – (det finns ingen gud förutom Gud)

Efter iqamah börjar jag bönen.
Så gör man varje gång vi ska be våra böner.

Review Overview

User Rating: 4.13 ( 2 votes)

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Titta också på
Close
Back to top button