05. Imam Baqer (fvmh)Ahl-albayt (frid vare med de)Dagens Muslim 58Månadens hadithTidningsnummer

Månadens hadith 58

Feb 2023

Imam al-Baqir (fvmh) sade:

Den som söker sitt uppehälle i denna värld, för att därigenom göra sig självständig från andra människor,
försörja sin familj, och visa vänlighet gentemot sina grannar, skall möta Gud – den Allsmäktige – på
återuppståndelsens dag i under det att hans ansikte strålar som fullmånen.

Review Overview

User Rating: Be the first one !

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button