11. Imam Hassan Askari (fvmh)Ahl-albayt (frid vare med de)ArtiklarBudskapet 02

En Imam som brydde sig om ledarskapets ställning

På lördag den 8 Rabi’ al-Thani eller den 7 januari 2017 är det shiamuslimernas elfte och stora Imams, Hassan Askari (frid vare med honom), födelsedag. Av denna anledning har vi valt ut följande text åt er om Imam Hassan Askaris (fvmh) roll i att förmedla ledarskapets ställning:

I ett brev som Imamen (fvmh) skrivit till Ishaq ibn Ismail Nayshaburi talar han om oenigheterna som fanns på den tiden gällande det gudomliga ledarskapet och säger följande:

”Inget tecken är högre än Guds bevis över Sin skapelse. Guds bevis är Guds förtrogne i städerna och Sanningen, den Upphöjdes vittne över Sina tjänare.” (Tuhaf al-’Uqul, al-Nass, 484)

Hans Excellens talar om viktiga saker i detta brev. Imam Hassan Askari (fvmh) talar bl. a. om Imamens och hans anhängares känslomässiga relation och säger:

”Vi är det Ahl al-Bayt (hushåll) som ömmar mot sina vänner och vi blir glada genom att ständigt göra gott mot dem. Vi är uppmärksamma om varenda välsignelse som Gud, den Upphöjde, skänker dem.”

Imam Askari (fvmh) har fokuserat på att förstärka frågan om det gudomliga ledarskapet i denna nobla tradition, och frågan om ledarskapet har tillhört de viktiga frågorna för Ahl al-Bayt (fvmd) i alla tider. Med olika metoder har de jobbat med denna fråga. Under Imam Sadiqs (fvmh) tid uppfostrade Hans Excellens egna studenter för att försvara denna fråga. Under Imam Hadis (fvmh) tid öppnade Hans Excellens en ny dörr för sanningssökare i att lära känna Imamen och frågan om ledarskapet genom att förmedla Ziyarat al-Jami’a al-Kabirah. Under Imam Askaris (fvmh) tid var Hans Excellens i en speciell svårighet och inträngd, men han var ändå inte ignorant om ledarskapets ställning eftersom religionens andra frågor kretsar kring denna grund.

Faktaruta om Imam Hassan Askari (fvmh):

Namn:Hassan (fvmh)

Faders namn: Imam Hadi (fvmh)

Mor: Hudayth

Födelsedatum: Fredag den 8 Rabi’ al-Thani, år 232 e.h.

Födelseplats: Medina, i dagens Saudiarabien

Tid som Imam: 6 år

Antal barn: 1 son (Imam Mahdi (fvmh))

Början på ledarskapet: Vid 22 års ålder

Imam Hassan Askaris (fvmh) nobla ålder: 29 år

Datum för martyrskap: 8 Rabi’ al-Awwal, år 260 e.h.

Begravningsplats: Samarra, Irak

Orsak för martyrskap: Förgiftad av Mu’tamad Abbasi

Ett tal från Imam Hassan Askari (fvmh):

”Den som gett sin broder råd i hemlighet har helt visst förskönat honom, och den som gett honom råd i öppenhet har kritiserat honom.”

Mehdi Jacobsson

Mehdi.Jacobsson@budskapet.nu

Review Overview

User Rating: 3.55 ( 1 votes)

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button