Home » Övrigt

Övrigt

Konferens: Motverkas den islamiska livsstilen?

Flertalet av islams praxis inkluderas, efterlängtas och främjas av de flesta samhällen. Det finns dock andra sedvänjor som mer eller mindre är specifika för troende muslimer. Hur förhåller sig olika krafter, organisationer och individer i samhället till exempelvis slöjan? Kyskhet? m.m. Vi kommer diskutera dessa frågor samt andra liknande frågor tillsammans under en konferens som hålls på Imam Ali Islamic ...

Read More »

Muslimskt gravkvarter invigdes idag (8:e december 2017) i Görvälns griftegård i Järfälla

Idag, den 8 december 2017 invigdes muslimskt gravkvarter i Görvälns griftegård i Järfälla. Denna begravningsplats var ett behov för Stockholms muslimer. Krister Kappel kyrkoherde i Järflla läste bön och invigde det nya gravkvarteret. Mohsen Hakimollahi från Imam Ali Islamic Center i Järfälla höll också tal och läste bön under invigningsceremonin. Mohsen Hakimollahi tackade Järfälla kyrka och Järfälla kommun. Han sa ...

Read More »

Officiellt uttalande från Islamiska Shiasamfunden i Sverige (ISS) gällande smedjans reportageartikel

Islamiska Shiasamfunden i Sverige, vår värdegrund och våra medlemsorganisationer Måndag den 20:e mars 2017 publicerade Smedjan en reportageartikel av författaren Sofie Löwenmark. Artikelns fokus ligger på al-Hadi Ungdomsförening (AHU) och ett par predikanter denna förening tidigare haft samröre med. I artikeln vidhåller Sofie Löwenmark att AHU är en av Islamiska Shiasamfundens (ISS) medlemsföreningar. Artikeln i sig har dock inga belägg ...

Read More »