ArtiklarDagens Muslim 11Gästartiklar

Ett år till valet

Med cirka ett år kvar till valet 2018, som beräknas äga rum söndagen den 9 september, är det angeläget att diskutera svenska muslimers deltagande i valet.
Enligt den sista forskningen som forskaren Tobias Hübinette vid stiftelsen mångkulturellt centrum gjorde visade det sig att en tiondel av den svenska totalbefolkningen numera kanske kan benämnas som svenska muslimer.
I större städer finns den typen av svenska muslimer, och ofta är det i områden som redan är segregerade, som brukar dra sig undan från samhället och leva som goda muslimer och då inte nödvändigtvis delta i politiska aktiviteter eller ställa upp i några val.
Vissa muslimska församlingar som av religiösa skäl väljer att stå utanför valet är ett växande problem i framförallt svenska storstäder.Problemet är att många svenska muslimer inte är engagerade i svenska politiska debatt och därför av tradition väljer bort att använda sin rösträtt i detta viktiga val.
Vissa struntar i att välja eftersom man i deras hemländer redan i förväg vetat vem som vinner, och andra har inte den traditionen, men inom religionen islam så uppmuntrar man till att rösta.
Hur många muslimer i Sverige som inte röstar går inte att uppskatta, men enligt myndigheten för statligt stöd till trossamfund SST jobbar de flesta islamiska församlingar aktivt med att upplysa sina medlemmar om valet.
Att delta i denna demokratiska process är ett enormt ansvar och till och med en skyldighet. När en stor grupp som svenska muslimer inte går till valurnorna kommer andra att göra det och då har de avstått rätten att vara med och forma Sveriges framtid.

Flera undersökningar i den muslimska väljargruppen har visat på ett stöd för Socialdemokraterna (S) på runt 70 procent eller mer. Med andra ord stod den muslimska gruppen för ca 2 procent av de 31 procent som S fick i valet 2014 – det är procentenheter som kan bli direkt avgörande. Dessutom är muslimerna en växande grupp.
Det är helt klart att många muslimer inte känner sig lika välkomna i svenska partier, men sådant ska inte vara ett hinder att fortsätta arbetet för ännu mer engagemang i det politiska livet i Sverige.Det handlar om att man ska förvalta sin röst väl och inte låta extremister, islamofober och förespråkare för hat och våld hota den svenska muslimska identiteten.
Det är nu på tiden för svenska muslimer att utnyttja möjligheten att påverka, för att bromsa den rasistiska rörelsens frammarsch. Valet 2018 ger svenska muslimer makten att underminera de antimuslimska rösterna som när sig på muslimernas mycket låga valdeltagande.
Ur en islamisk synvinkel är det centralt att förebygga skador och frambringa nytta till samhället. Islam förbjuder inte troende att rösta, trots det finns det församlingar som avstår.
De lärda har sagt: ”Islam har kommit för att frambringa nytta och komplettera det, och för att förhindra skador och minimera dem”.
Muslimers aktiva deltagande i att uttrycka sin röst i samhällets angelägenheter är därför en del av islam. De lärda säger vidare: ”Allt som är nödvändigt för att utföra en plikt blir därmed en plikt”.
I och med de lärdas ord ovan om muslimens plikt att frambringa nytta och förhindra skada blir deltagandet i den demokratiska processen, som avgör Sveriges framtid, en plikt.

Av: Ayad Sabah

Review Overview

User Rating: Be the first one !

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button